Arbejdssamling, som dannede grundlag for udarbejdelsen af manuskriptet til bogen “Lokal- og distriktsforsendelser i 1800-tallet”.

Ole Maintz har ønsket at understrege, at eksponatet ikke er en udstillingssamling, men en arbejdssamling og har derfor valgt titlen: Arbejdssamling, som dannede grundlag for udarbejdelsen af manuskriptet til bogen “Lokal- og distriktsforsendelser i 1800-tallet”.
Det er et væld af spændende oplysninger at finde i dette eksponat.

Ramme 1

Ramme 2

Ramme 3

Ramme 4

Ramme 5

Ramme 6