Kontingent

Kontingenter i DPHS

Medlemskontingentet for Selskabets medlemmer fastlægges én gang årligt på Selskabets ordinære generalforsamling. Det kontingent, der vedtages, vil herefter være gældende for hele det efterfølgende kalenderår, startende fra den førstkommende 1. januar til 31. december.

 

   Kontingentsatser               2020
   A – medlem ……….. 870 kr. *)
   B – medlem ……….. 480 kr. *)
   C – medlem ……….. 560 kr.
   D – medlem ……….. 480 kr. *)
*) For medlemmer, der har bopæl i udlandet, opkræves yderligere 80 kr. i årligt kontingent, svarende til foreningens merudgift ved fremsendelse af PHT.
Kontingentet for A-medlemmer indeholder det obligatoriske kontingent til Danmarks Filatelist Forbund (2020 = 390 kr.), som udgør den til enhver tid værende forskel på kontingentet for A-medlemmer og B-medlemmer. Se forskellen på de enkelte medlemstyper i vedtægterne §3.

 

Kontingentet opkræves i december måned med sidste rettidige betalingsdato den 15. januar.

 

Kontingentet til DPHS er sammensat af et grundbeløb til DPHS (vedtaget på generalforsamlingen) + den til enhver tid værende portoudgift ved udsendelse af PHT samt kontingentet til Danmarks Filatelist Forbund (DFF) for A-medlemmer.

 

Indmeldelse i løbet af foreningsåret
Ved indmeldelse i løbet af året betales forholdsmæssigt kontingent ud fra følgende regler:
   Indmeldt i perioden   Kontingent ved indmeldelsen
              1/1 – 30/6   Fuldt kontingent for hele året.
              1/7 – 30/9   ½ kontingent for året.
            1/10 – 31/12   Ingen kontingent for året, men fuldt kontingent for det følgende foreningsår.
Der kan ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

 

Kontingent for medlemmer bosat i udlandet
Medlemmer bosat i udlandet skal sikre sig, at kontingentbetalingen indeholder ekstra beløb til eventuelle bankgebyrer (50 kr.) i forbindelse med modtagelse af betalinger fra udlandet. Dansk Posthistorisk Selskab kan desværre ikke påtage sig at afholde denne omkostning. Eventuelle differencer i kontingentbetalingen vil blive opkrævet/modregnet i forbindelse med det efterfølgende års kontingentindbetaling.
PayPal kan anbefales ved betaling fra udlandet, da der er et mindre gebyr.

 

For sen betaling af kontingentet
Dansk Posthistorisk Selskab forbeholder sig ret til opkrævning af et rykkergebyr på 50 kr., såfremt kontingentbetalingen ikke er foretaget rettidigt.