Takstprojektet i DPHS

Takster, gebyrer og miletabeller

Et af de væsentligste værktøjer til analyse og behandling af forsendelser og blanketter er adgangen til de relevante takst- og gebyrtabeller.Disse kilder har hidtil kun været tilgængelige via bøger, tidsskrifter og egne studier i cirkulærer, officielle meddelelser og lignende.

Nu kommer takster, gebyrerne og miletabellerne her på Dansk Posthistorisk Selskabs hjemmeside.

Takst-projektet

Indsamling af portotakster, gebyrer og miletabeller hører til blandt de mest omfattende projekter i DPHS gennem de senere år. Projektet har taget udgangspunkt i den kendte litteratur omkring takster og gebyrer, som efterfølgende er opdateret med de nyeste oplysninger, kendte fejl er blevet rettet og flere områder er helt omskrevet. Specielt perioden før 1851 er bearbejdet ud fra de primære kilder.Der er stadig et stykke vej til målet, men efterhånden som tabellerne færdiggøres, vil de blive gjort tilgængelige for vores medlemmer, så taksttabeller, cirkulærer og bøger kan erstattes af få klik på en computerskærm.

Takst- og gebyrtabeller

Projektet er i sin nuværende form ikke afgrænset. Dette betyder, at indsamlingen af data omfatter alle de takster og gebyrer der kan have relevans for samlere af dansk posthistorie.Det er således ikke kun de almindelige brevtakster og postgebyrer der har interesse, men også alle former for specialtakster og særordninger der kan relateres til dansk posthistorie.

Vi udnytter hjemmesidens muligheder for hurtig opdatering, rettelse af fejl og oprettelse af nye emner indenfor takst- og gebyrområdet. Derudover vil vi i vid udstrækning sammenkæde takster og gebyrer med indholdet i vores leksikon.

Miletabeller på nettet

Adgangen til miletabeller har været lukket land for de fleste samlere gennem årtier. Den væsentligste årsag dertil er, at miletabellerne blev udsendt som bilag til cirkulærerne, og blev efterfølgende ophængt i posthusenes ekspeditionslokaler, og derfor er kun få eksemplarer bevaret for eftertiden.Den mest benyttede miletabel har været den fra 1838, som Jessen udgav i 1839 og som også har været gengivet i PHT.

Vi har genskabt flere af disse tabeller, herunder i særdeleshed miletabellerne fra 1851, 1853 og 1865, som nok vil have den største efterspørgsel blandt samlerne.

Målet er at genskabe alle de miletabeller vi kender eksistensen af.

Læs mere om miletabellerne her.

Medlemmernes projekt

De medlemmer af DPHS der har igangsat projektet har i sagens natur ikke indsigt i samtlige takst- og gebyrforhold. De fejl og mangler der naturligt vil være i så stort et projekt, kan kun rettes ved fælles hjælp.Under alle takst- og gebyrtabeller er der mulighed for at indsende relevante kommentarer, tilføjelse og rettelser. Disse input fra medlemmerne vil herefter løbende blive indarbejdet i tabellerne, og således sikrer vi en dynamisk udvikling af hele tabelkomplekset med stadig bedre kvalitet og pålidelighed til følge.

Adgang til takst- og gebyrtabellerne
Det er kun medlemmer af DPHS der har adgang til takst- og gebyrtabellerne. Som medlem har du afgang via “Biblioteket” i øverste menu og herefter vælge “Takst- og gebyrtabeller”.