Betalinger

Betalinger til DPHS

Der er flere forskellige måder at foretage en betaling til DPHS på. Med udgangspunkt i et ønske om at reducere de administrative omkostninger mest muligt, vil vi anbefale, at betalinger så vidt muligt foretages med Betalings Service eller netbank.

For betalinger fra udlandet skal opmærksomheden henledes på, at indbetalingen skal tillægges betalingsgebyr på 50,00 DKK – se nedenfor.

Kontingent betaling

Den ordinære kontingentopkrævning i januar måned foretages ved udsendelse af et Indbetalingskort udstedt af Nets (det tidligere PBS). Indbetalingskortet kan  betales via Netbank eller i din bank samt på Posthuset. Vi anbefaler imidlertid, at du tilmelder kontingentbetalingen til Betalings Service.  Hvis du vil vide mere om Betalings Service, kan du få nærmere oplysninger her.

Bankforbindelse: Danske Bank Kontonummer: Reg.nr. 1551 – Konto 6235905

Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet via bank koster et gebyr på 50,00 DKK, som skal tillægges det indbetalte beløb.
Med mindre andet er aftalt med kassereren skal indbetalinger foretages i Danske Kroner (DKK).

For betalinger fra udlandet:

Swift – BIC: DABADKKK
IBAN: DK2830000006235905

Netbank

Vores foretrukkende måde at modtage betalinger på er via de danske pengeinstitutters netbank-løsninger (Netbank, eBanking o.lign.). En almindelig konto-til-konto overførsel uden yderligere advisering er fuldt tilstrækkelig.

HUSK at skrive dit navn i meddelelsesfeltet til modtageren, så vi kan se, hvad betalingen vedrører.

Vores kontonummer: Reg.nr. 1551 – Konto 6235905

Kontanter

I almindelighed må vi henstille til, at betalinger til DPHS ikke foretages med kontanter. Vi ønsker ikke at afvise denne betalingsform, men den er uhensigtsmæssig i mange sammenhænge. Dels er der en vis risiko forbundet med kontant betaling, og det pålægger et medlem den ulejlighed, at pengene skal indsættes på foreningens konto.

Paypal

Betalinger til Dansk Posthistorisk Selskab kan foretages via PayPal. Såfremt du ønsker at benytte denne mulighed, så skal vi bede dig følge denne anvisning.

Kreditkort, Mobile Pay m.m.

Kreditkort
Det er kun muligt at betale med Visa-Dankort, kreditkort eller andre former for betalingskort via PayPal.

Mobile Pay
Desværre er Dansk Posthistorisk Selskab ikke i stand til at modtage betalinger på denne måde.