Realisation af samlinger

Realisation

Realisation

Når en samling skal sælges er der en lang række forhold som man bør være opmærksom på. Denne side er skrevet for at videregive nogle gode råd og lidt vejledning til, hvordan en samling kan realiseres bedst muligt. Vores råd og vejledning skal ikke betragtes som udtømmende, men alene rettet mod de mest almindeligt forekommende salgssituationer.

“Tidens” dilemma
Det mest oversete forhold omkring en realisation af en samling er det vi har kaldt for “Tidens” dilemma. Samleren har gennem et helt samlerliv fundet små og store samlinger, købt enkeltmærker og breve på auktioner eller måske abonneret på nye frimærker og førstedagskuverter hos postvæsenet. Det har taget mange år at opbygge samlingen, og der har forhåbentligt været mange hyggelige stunder med samlingen – og nu skal samlingen sælges, helst på rekordtid.Dette misforhold er meget ofte årsagen til skuffelser hos enten samleren eller arvingerne. Man ved måske nogenlunde hvor mange penge der er brugt gennem tiden, og provenuet ved salget når ofte ikke op i nærheden af det investerede beløb. Hvis man imidlertid ville bruge lige så lang tid på at sælge samlingen, som det har taget at bygge den op, så ville man opnå et betydeligt bedre provenu – men sådan er virkeligheden ikke.Man kan bedst sammenligne realisationen med et udsalg. Alt skal væk, hurtigst muligt – og så er priserne også derefter. Herefter skal man lige huske på, at der også skal findes en køber – og det skal vel at mærke være en køber til netop det materiale man ønsker at realisere!

Omsættelighed
Frimærker og breve hører sædvanligvis til blandt de aktiver der er relativt fint omsættelige. Der er et velfungerende marked med både samlere, handlere og auktionshuse. Det er imidlertid ikke alt filatelistisk materiale der er lige omsætteligt og til lige gode priser. De klassiske eksempler er postfriske frimærker, førstedagskuverter, julemærker og materiale der ikke opfylder visse kvalitetskrav.

En samling skal sælges
Der er i reglen 2 hovedårsager til, at en frimærkesamling eller en posthistorisk samling ønskes afhændet:

1. Samleren ønsker at afvikle sin hobby – helt eller delvist

2. Samleren er afgået ved døden, og boet skal realisere samlingen

Der hersker ingen tvivl om, at den bedste til at realisere en samling er samleren selv. Man ved præcist hvad der ligger i mapperne, skufferne og i de album der står på hylderne. Samleren er som regel også fint klar over, hvad der har værdi og hvad der kan betragtes som “massevarer”.

Står du derfor foran en snarlig realisation af din samling, så er vores klare anbefaling at få sat gang i processen så hurtigt som muligt. Få solgt alt det du ikke lige samler mest på og det der måske ikke har den store værdi – det fjerner en stor byrde fra arvingerne.

Lav en aftale
Der er alt for mange samlere som overlader problemet med realisation af samlingen til de efterladte. De efterladte står ofte med en uoverskuelig opgave, hvor de hverken har indsigt eller erfaring og derfor foranlediges til at søge råd og vejledning hos venner, bekendte, handlere, auktionshuse eller andre “tilfældige” personer. Husk at du som samler kan give det bedste råd og den helt rette vejledning i, hvordan netop DIN samling skal realiseres.Skriv ned, hvad du mener der er rigtigst for din samling, og lav en aftale med nogen du stoler på. Sørg for, at der er en person – gerne to – der har givet tilsagn om at hjælpe med realisationen, hvis du falder bort.

Skal du sælge lige nu?
Står du helt konkret med en samling i hånden der skal realiseres, så er du sikkert ikke i tvivl om hvem du skal tage kontakt til, såfremt det er din egen samling der skal sælges. Som medlem af Dansk Posthistorisk Selskab kan du naturligvis altid tage kontakt til Bestyrelsen eller til nogle af de øvrige medlemmer som du kender. Der er med sikkerhed god hjælp at hente.Er du arving til en samling er der en lidt anden udfordring, som bestemt ikke bliver mindre, såfremt du ikke har nævneværdig indsigt i samlingens værdi eller dine konkrete salgsmuligheder.Se eventuelt i vores linksamling. Her finder du de mest benyttede auktionshuse i Danmark.

Råd og vejledning
Er du helt på bar bund og har brug for lidt råd og vejledning er du velkommen til at tage kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Posthistorisk Selskab.Indledningsvis vil vi tage en snak om, hvad det er for en samling du står med, og ofte vil vi allerede her kunne give dit et par råd om, hvad du kan gøre. Er der behov for en uvildig besigtigelse af samlingen kan dette også arrangeres, dog må du påregne et mindre gebyr som aftales individuelt.Vi kan under normale omstændigheder ikke påtage os at forestå realisationen af samlingen, med mindre der er tale om en samling efter et medlem af Dansk Posthistorisk Selskab. Vores råd og vejledning vil i reglen resultere i et overslag over samlingens forventede salgsværdi og anbefalinger til, hvor vi mener samlingen kan afhændes bedst muligt.