Dansk Posthistorie - Afgrænset tidsperiode

Grønlands posthistorie

  • Torben Hjørne blev i 2017 tildelt Danmark-Medaljen for en meget stor indsats inden for Grønlands filateli i kraft af mange artikler og bøger om emnet. Vi er nu i stand til også at vise Torbens flotte samling på fire rammer, der viser væsentlige dele af den særegne grønlandske posthistorie. Torben har udover at samle også, […]

    Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799 – 1878

  • Hvordan var det på Anholt omkring 1800? Dette spændende spørgsmål er bl.a. et af temaerne i denne flotte samling om Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799 – 1878. Med udgangspunkt i en omfattende tjenestelig korrespondance til Anholt har vores medlem Hans Schønning formået at skabe en meget veldisponeret og historisk yderst interessant samling. En samling […]

    Arbejdssamling, som dannede grundlag for udarbejdelsen af manuskriptet til bogen “Lokal- og distriktsforsendelser i 1800-tallet”.

  • Ole Maintz har ønsket at understrege, at eksponatet ikke er en udstillingssamling, men en arbejdssamling og har derfor valgt titlen: Arbejdssamling, som dannede grundlag for udarbejdelsen af manuskriptet til bogen “Lokal- og distriktsforsendelser i 1800-tallet”. Det er et væld af spændende oplysninger at finde i dette eksponat.