Posthistorisk Tidsskrift

Dansk Posthistorisk Selskab har siden 1972 udgivet medlemsbladet PHT 4 gange årligt. I enkelte år er der udgivet flere end 4 numre og der har lejlighedsvis været suppleret med særnumre af bladet.

Deadline for artikler til PHT

PHT udkommer i flg. måneder *) Deadline for materiale *)
Marts 1. februar
Juni 1. maj
September 1. august
December 1. november

*) Forskydninger i terminerne kan forekomme. Se evt. i møde- og aktivitetskalenderen, hvor den aktuelle deadline for næste PHT er meddelt.