Mentorordning

Mentorordning

Som medlem i Dansk Posthistorisk Selskab har du altid mulighed for at få en mentor.

Når man er ny og mindre erfaren samler af posthistorie, er der tusindvis af spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Det kan være svært at få vejledning, uanset om det er til de grundlæggende posthistoriske spørgsmål eller om de specielle forhold fra sit samlerområde. Mentorordningen skal være med til, at man trygt kan stille de mange spørgsmål og få et kompetent svar fra en erfaren samler, og få støtte og vejledning til at bygge sin samling op.

En mentor er en rutineret samler af posthistorie, som er dedikeret til at hjælpe og støtte en mindre erfaren samler – kaldet mentee – personligt med at samle på posthistorie.

For at forholdet mellem mentor og mentee skal fungere tilfredsstillende, er der behov for nogle spilleregler for både mentor og mentee.

Først og fremmest er en mentorordning frivillig for begge parter. Det er lysten til at give og modtage støtte og vejledning, der driver mentorordningen.

Det er en samtidigt en præmis, at mentorordningen virker i en periode, så mentee på sigt kan blive i stand til at arbejde mere selvstændigt. I DPHS ligger vi op til, at mentorordningen virker i et år, men man kan sagtens aftale et kortere eller længere forløb, ja måske endda et livslangt forløb, hvis kemien mv. mellem mentor og mentee er til stede.

Mentorordningen indeholder også forpligtelser hos begge parter.

Mentor skal være proaktiv, række ud til mentee og tage initiativ til kontakten, især i begyndelsen. Mentoren skal også forpligte sig til at dele ud af sin erfaring og sine kompetencer gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback. Mentor skal hjælpe til selvhjælp, komme med gode tips og tricks, spørge ved at bruge hv-ord, henvise mentee til litteraturen og give konkret feed til det, som mentee præsenterer. Mentor skal tilpasse niveauet til det behov, som mentee er på. Typisk faldgrube for en mentor er, at man holder enetale og glemmer at lytte til mentee.

Mentee skal bidrage ved at forberede sig inden de aftalte møder, forberede konkrete spørgsmål, præsentere egne overvejelser eller forslag, og ikke mindst arbejde med udviklingen mellem de aftalte møder med mentor. Mentee er selv ansvarlig for sin egen udvikling, og skal selv beslutte din egen vej med sin samling. Typisk faldgrube for en mentee er, at man ophøjer mentors hjælp til den endegyldige sandhed og glemmer at reflektere over tingene, selv danne sig en mening og tage egne beslutninger.

Hos begge er der en forpligtelse til, at ordningen er præget af samarbejde og dialog, hvor begge bidrager til udviklingen.

Mentor og mentee aftaler selv hvordan og hvordan møderne skal holdes; fysisk, digitalt, telefonisk mv. Det anbefales, at der afholdes et møde ca. hver måned af en til to timers varighed. Det vigtigste er dog, at der er et godt ”flow” i samarbejdet. En god ide er at afslutte et møde med at aftale, hvad mentee arbejder med til næste gang og hvornår næste møde holdes.

Er du interesseret i at få en mentor, kan du henvende dig til enten Bo Bjerre eller John Buur Christiansen, se kontaktoplysninger HER.