Fogtman's rescripter

Fogtman's rescripter (oversigt)

De Kongelige rescripter, resolutioner og collegialbreve for Danmark og Norge 1660 – 1830 kan ses på internettet under følgende link.Dette link giver ikke umiddelbart et overblik over de tilgængelige rescripter, resolutioner og collegialbreve. I det følgende er derfor udarbejdet en oversigt med årstalsangivelser, så man via klik på årstal/periode kommer direkte ned i det rigtige dokument.

Fogtmans rescripter