Mødeprogram for Sæsonen

Mødeprogram 2024 / 2025

Dansk Posthistorisk Selskab afholder både online-møder (via Zoom) og fysiske møder rundt omkring i landet.
Nedenfor ses programmet i kronologisk orden
Nederst på siden finder du alle de praktiske oplysninger om mødesteder med mere

Mødeprogram (rettelser og tilføjelser foretages løbende)

Dato Sted Mødets emne, foredragsholder og andre praktiske informationer
Tirsdag 10. september 2024 Aarhus På efteråret første møde kommer Hans Urbak og fortæller om crashpost og mere præcist om nogle skibskatastrofer med tilknytning til Danmark. Hans vil gå lidt i dybden med Rutebåden Kjøbenhavn 1948, Cimbria’s forlis 1883, MS Hans Hedtoft 1959 og SS AGDA 1944.
Søndag 15. september 2024 Slagelse Mødet afholdes i samarbejde med Slagelse Frimærkeklub (bekræftet)
Tema: (følger senere)
Mandag 16. september 2024 Odense Andreas Striib fortæller om Interneringspost i Danmark – før, under og efter Besættelsen
Tiden før, under og efter Besættelsen var præget af en form for undtagelsestilstand i Danmark. Det udmøntede sig blandt andet i, at mange i befolkningen blev frarøvet friheden og indsat som internerede i fængsler og særlige lejre. Det skete på et lovmæssigt grundlag, som i flere tilfælde var et brud på grundlovssikrede og almene danske retsprincipper. Med udgangspunkt i breve og andet materiale gennemgås periodens interneringer og emnet belyses i en tidsmæssig kronologi gennem perioden.
Tirsdag 17. september 2024 Zoom Niels Kristian Hansen fortæller om Modtagelsesbeviser.
Tirsdag 8. oktober 2024 Aarhus Vi holder klubaften. Det er tanken med dette nye initiativ, at 2-3 medlemmer indleder med hvert sit emne af ca. et kvarters varighed, der forhåbentlig giver anledning til spørgsmål og drøftelser mellem deltagerne. Denne aften indleder Otto Kjærgaard, Andreas Striib og Hans Ole Alexandersen. Vær allerede nu klar til at melde jer til næste klubaften, der afholdes i foråret. .
Mandag 14. oktober 2024 Odense Temadag om postale gebyrer. Vi sætter fokus på emnet “Gebyrer” – både med og uden gebyrmærker. Find 2-5 eksempler på forskellige forsendelser mv. med gebyrtillæg for postens tjenester. Send et scan til palle.offersen@hotmail.com SENEST den 4. oktober. På mødet vil vi så snakke om de forskellige anledninger til gebyrer og gebyrtakster ud fra de indsendte emner.
Tirsdag 5. november 2024 Zoom Henning Mathiesen holder foredrag om dansk posthistorie under Napoleonskrigen.
Søndag 10. november 2024 Birkerød Mødet afholdes i samarbejde med Birkerød Frimærkeklub (bekræftet)
Sted: Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød
Tema: (følger senere)
Tirsdag 12. november 2024 Aarhus Carsten Bjerg vil denne aften fortælle om postvæsnets behandling af forsendelser i perioden med Fr. IX’s portræt på dagligmærker.
Mandag 25. november 2024 Odense Niels Jantzen  fortæller om Kerteminde, lidt posthistorie, lidt lokalhistorie og sidst en lille tur med OKMJ jernbanen
Tirsdag 3. december 2024 Zoom Præsentation af Danskernes Historie Online, det tidligere Slægtsforskernes Bibliotek. Formanden derfra giver en præsentation af, hvilke muligheder der er for at søge postale kilder i biblioteket.
Tirsdag 10. december 2024 Aarhus Til de traditionelle julemøde kommer selskabets nye formand, Niels Erik Thunbo Pedersen, på julevisit med disse to punkter på programmet:

  • Lokale Samsøjulemærker brugt på forsendelse (det lugter både lidt af jul og lidt af posthistorie). Tag gerne egne forsendelser med andre lokale julemærker med til sammenligning.
  • Fremtidens DPHS. Hvilke spændende udfordringer ligger der foran os? Hvad vil medlemmerne gerne have ud af medlemskabet og hvad kan foreningen tilbyde?

Vi slutter aftenen med en lille julefrokost.
Husk tilmelding til Otto Kjærgaard (mail: ottokj@gmail.com eller mobil 21 66 11 58) senest 1. december.

Mødedatoer i foråret 2025 er kun delvis planlagt på nuværende tidspunkt.
Mere information følger efterhånden som programmet bliver klar til offentligggørelse.
Søndag 16. februar 2025 Fløng Mødet afholdes i samarbejde med Fløng- Hedehusene Frimærkeklub (bekræftet)
Sted: Lokale 2 i Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Tema: (følger senere)
Lørdag 15. marts 2025 Odense Posthistorisk Dag og Generalforsamling 2025 afholdes i selskabslokalet, Juelsmindevej 41, 5200 Odense V. Vi starter kl. 12:00 med byttedag og fortsætter med generalforsamling, foredrag og fælles middag.
Søndag 13. april 2025 Vartov Mødet afholdes i samarbejde med KPK
Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang B, stuen th. 1463 København K
Tema: (følger senere)

Praktisk information vedr. møder i Aarhus

Mødested: Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Dørene åbnes kl. 19.00, og møderne starter kl. 19.30.
Adgang til mødelokalet i Møllestien:
Indgangsdøren og garagen er aflåst. Hvis I ankommer og ikke kan komme ind, bedes I derfor ringe til en af følgende, som vil lukke jer ind:
Bo Bjerre Jakobsen 28 99 25 66
Henning Bonde 23 45 67 20
Otto Kjærgaard 21 66 11 58
Finn Skriver Laursen 21 56 55 59
Kaj Erik Ullerup 30 52 75 48
Parkering:
Der er parkeringsmulighed i P-kælderen i forbindelse med centeret. Kør ind ad indkørslen og fortsæt ned i kælderen – der er masser af plads.
OBS: Husk at registrere din bil ved mødelokalet.
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederen:
Andreas Striib 20 54 20 43

Praktisk information vedr. møder i Odense

Mødested: Mødelokalet Juelsmindevej 35, 5200 Odense V. Dørene åbnes kl. 19.00, og møderne starter kl. 19.30.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand under mødet.
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
Ole Jensen 20 23 60 20
Jens Mortensen 23 42 97 99
Carsten Bjerg 23 62 93 30
Palle Offersen 40 22 19 85

Praktisk information vedr. møder på Sjælland

Mødested: Vi afholder møder forskellige steder rundt på Sjælland i samarbejde med de lokale frimærkeklubber. Mødestedet er angivet i mødeplanen ud for de enkelte møder.
Program: Møderne følger generelt dette program for dagen:
10.00 Dørene åbner, bytning og samvær
11.00 Stil dine spørgsmål til en erfaren samler
12.00 Frokost
13.00 Tema-drøftelse eller workshop om et udvalgt emne, som bliver annonceret senere. På den måde kan vi vælge et aktuelt emne til mødedeltagerne
15.00 Tak for i dag
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
John Buur Christiansen 29 62 50 03
Niels Erik Thunbo Pedersenen 40 77 95 55

Praktisk information vedr. onlinemøder på Zoom

Information om de enkelte Zoom møder – herunder adgangskoder til møderne – slås op her på hjemmesiden og udsendes til alle medlemmer per email et par dage inden møderne afholdes. Møderne starter kl. 19:00 og dagens programpunkt begynder kl. 19:30.
Du kan læse mere om, hvordan du kommer i gang med Zoom i vores lille vejledning, som du kan finde HER.
Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:
John Buur Christiansen 29 62 50 03
Bo Bjerre Jakobsen 28 99 25 66

Se programmet fra de forrige sæsoner her.