Privatlivspolitik

Dansk Posthistorisk Selskab

Vores webstedsadresse er: https://dphs.dk.

Privatlivspolitik

I forbindelse med et medlemskab af Dansk Posthistorisk Selskab indsamler og behandler foreningen som dataansvarlig en række almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefon, A-medlemskab i anden forening etc.) vedrørende medlemmerne.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Til brug for opfyldelsen af medlemskabet indsamler Dansk Posthistorisk Selskab almindelige personoplysninger om det enkelte medlem hos Danmarks Filatelist Forbund til sikring af korrekt registrering af medlemsoplysninger. Medlemmernes personoplysninger vil kun blive videregivet til Dansk Filatelist Forbund i det omfang, det er nødvendigt for medlemskabet.

Dansk Posthistorisk Selskab vil opbevare/gemme medlemmernes personoplysninger i henhold til dels gældende lovgivning f.eks. bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet med opbevaring af personoplysningerne ikke længere er til stede, eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet vil det enkelte medlems personoplysninger blive slettet.

På foreningens hjemmeside (dphs.dk) opbevares scan af medlemmernes samlinger og andre oplysninger vedr. medlemmernes posthistoriske interesser. Nogle af disse informationer ligger på hjemmesidens åbne del, f.eks. scan af samlinger. Offentliggørelse af disse dokumenter er frivillig for medlemmerne og – medmindre andet skriftligt er aftalt – forudsættes det, at disse dokumenter fortsat kan ligge på hjemmesiden efter medlemmets evt. udmeldelse eller død. Opslag af samlinger kan lægges på hjemmesiden i anonymiseret form uden angivelse af ejerens navn.

Vi gør opmærksom på, at medlemmerne har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Dansk Posthistorisk Selskab behandler om det enkelte medlem:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling

Såfremt en person ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder skal vedkommende kontakte Dansk Posthistorisk Selskab via email.

Der kan indgives klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis man mener, at Dansk Posthistorisk Selskab ikke behandler ens personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Der kan læses mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål vedr. ovenstående rettes til formanden for Dansk Posthistorisk Selskab.

Særlige forhold vedrørende brug af hjemmesiden

Personinformation

Medlemmer, der logger ind på hjemmesiden,  kan se og redigere deres personlige profilinformation til enhver tid (med den undtagelse at de ikke selv kan ændre deres brugernavn). Hjemmesidens administratorer kan også se og redigere denne information. Profilinformationen slettes, når medlemskabet ophører.

Kommentarer og indlæg

Når besøgende skriver kommentarer eller indlæg på webstedet, indsamler vi de data, som vises i den benyttede formular. Desuden gemmes den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam og andre former for misbrug. Kommentarer gemmes og vil være tilgængelige for besøgende, så længe de skønnes at være relevante for brugerne.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du som medlem af DPHS logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke personlige data og den fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data men kun indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter én dag.