Hvem er vi

DANSK POSTHISTORISK SELSKAB (DPHS)

er en landsdækkende forening tilsluttet DFF. Selskabets medlemmer samler hovedsageligt på forsendelser, som på en eller anden måde fortæller “en historie”. Det kan f.eks. være forsendelsesruten, posttaksten eller stempelbrugen, der dokumenteres ved hjælp af en forsendelse. En hjemstavnssamling kan illustrere postgangen til og fra en given by, osv.

På hjemmesiden finder du oplysninger om SELSKABETS virke, vedtægter, medlemsmøder. Du kan få smagsprøver på SELSKABETS medlemsblad POSTHISTORISK TIDSSKRIFT (PHT), som udkommer 4 gange om året, ligesom du kan få et lille indblik i de mange tilbud, som hjemmesiden tilbyder SELSKABETS medlemmer.

Lidt om Selskabets historie
Posthistorisk Selskab (med navneændring til Dansk Posthistorisk Selskab i 1988) blev stiftet i 1972.
Initiativtagerne var posthistorikerne E. Menne Larsen og Carl Jørgensen, der begge blev udnævnt til æresmedlemmer af selskabet i 1990.

Deres intentioner var at stifte en forening med kontingentbetaling og et medlemsblad (PHT – Posthistorisk Tidsskrift), hvori medlemmerne kunne skrive om posthistoriske emner, hvilket de daværende andre tidsskrifter ikke beskæftigede sig med.

Selskabet fik fra starten i 1972 en forrygende succes, og allerede i 1976 var medlemstallet på knapt 300. I løbet af de første år blev der arrangeret mødeaftener i Københavnsområdet og fra 1986 også møder i Århus.

I 1990 afholdt Selskabet sin første (og indtil nu – eneste) udstilling, som fik betegnelsen ”Hjemstavn ’90”. Den blev afholdt i Odense og blev et stort tilløbsstykke.

Under udstillingen kunne man købe den viste særkuvert med stempel fra udstillingen.

Oplag 837 stk.

hjemstavn_90_kuvert

I 1992 udgav Selskabet et ”Indeks 1972-91” (udarbejdet af Henrik Selsøe Sørensen) indeholdende data for alle de artikler, som havde været i PHT i denne periode, og i 1993 startede Henrik Selsøe Sørensen på et nyt projekt for Selskabet, nemlig ”Dansk Posthistorisk Leksikon”. Et kæmpe projekt, som endnu ikke er fuldendt. Både ”Indeks” og ”Leksikon” er i dag tilgængeligt på Selskabets hjemmeside.

I årene 1991 – 95 blev der afholdt Danmarksmesterskaber i Posthistorie. De første år var emnerne i konkurrencen samlet fra tiden 1624 til ca. 1900, men de efterfølgende år vekslede man mellem ”Gammel posthistorie” og ”Nyere Posthistorie”

Medlemsbladet PHT har i alle årene været Selskabets store aktiv. Her er der offentliggjort utrolige mængder af forskningsresultater. Bladets nuværende redaktør (Otto Kjærgård) har – sammen med et stort antal forfattere – formået at skabe et medlemsblad af høj international standard, hvilket bekræftes af de høje bedømmelser, bladet får på udenlandske udstillinger.

Selskabet har i en meget lang årrække tilbudt medlemmerne mulighed for at købe og sælge posthistorisk materiale, og det sker fortsat gennem vores kvartårlige anvisningssalg.

Siden 1997 har Selskabet også haft en hjemmeside, hvor informationsmængden er enorm.