Posthistorisk Tidsskrift – årgang 2016.

Nr.
Side
Titel
Periode
Forfatter Søgeord
1 3 Fra Redaktøren 2016 Otto Kjærgaard
1 4 Landpostudgange- endnu engang 1873-75 Ole Maintz Udvekslingssteder
1 13 Når regelværket gir rom for tolkning 1852- Wilfred Wasenden Frankering
1 16 Post mellem England og Nordeuropa 1802-1807 1802-1807 Erling Berger Forbindelsesveje
1 21 Fra posthistorisk leksikon bogstav D 1962-67 Redaktøren
1 22 Lille og vågen er bedre end … 1904 Toke Nørby Danmarks mindste postbud
1 24 Brevposttakster:progression og inflation 1813- Jørgen Chr. Lei Statsbankerotten
1 28 H.C. Andersen og Filatelien 1862 Svend Bek-Pedersen Filatelistisk omtale
1 29 Brevposttakster fra Hertugdømmerne, Hamborg og Lübeck til København 1734-1851 1734-1851 Toke Nørby Priser
1 35 Stempler og stempelkataloger 1929-1930 Otto Kjærgaard Tidligst kendte
1 36 Den gode forsendelse 1921-22 Arne Fredens Isvinter
1 36 Keld Valbæk er død 2016 Hans Schønning Mindeord
1 37 Jan Bendix hædret med Danmark medaljen 2016 Redaktøren Fortjent
1 38 Anvisningssalg 2016 Ebbe Meyer
1 44_45 Generalforsamling 2016 og årsregnskab 2016 Bestyrelsen
1 46 Opslagstavlen 2016 Redaktøren
1 47 Møder 2016 Bestyrelsen
2 52 Landpostudgange- endnu engang. II 1874-75 Ole Maintz Udvekslingssteder
2 63 Flygtningelejren i Rom ved Lemvig 1940-46 Johannes Andersen Internering
2 67 Epedemi-bekæmpelse før sygdomsårsager var erkendt IV 1831 Erik Torbensen Brevkontrol
2 69 Posttakster:progression og inflation 2 1818 Jørgen Chr. Lei Brevtakst
2 76 Forholdet mellem sølv og sedler omkring Statsbankerotten 1809-1835 Erling Berger/Toke Nørby Sammenligning
2 81 Flygtningelejren i Tønder 1945-47 1945-47 Erik Nicolajsen Datiden flygtninge
2 84 Erik Arly Jensens afskedsreception 2016 Toke Nørby
2 85 Referat fra Generalforsamlingen 2016 Bestyrelsen
2 87 Otto Kjærgaard Hædret med Danmark medaljen 2016 Søren Chr. Jensen
2 88 Auktion 2016 Ebbe Meyer
2 94 Opslagstavlen 2016 Bestyrelsen
2 94 Vi deltager på Tak16 2016 John Buur Christiansen
2 95 Møder 2016 Bestyrelsen
3 99 Fra redaktøren 2016 Redaktøren
3 100 Landpostbudgange endnu engang III 1875-76 Ole Maintz Udvekslingssteder
3 112 Post mellem England og Nordeuropa1635 – 1793 1635-1793 Erling Berger Forbindelsesveje
3 117 Isvinter og Ispostflyvninger 1922 (1) 1922 Niels Erik Thunbo Pedersen Særpost
3 127 Sognefoged oplæsning ved kirkestævne 1791 Finn Skriver Laursen Særlig info
3 130 Sønderjyder i krig 1914 Andreas Striib 1. Verdenskrig
3 133 Boghylden 2016 Redaktøren
3 134 Et lille minde om Per Fabricius Jensen 1940 – 2004 Toke Nørby
3 136 Auktion 2016 Ebbe Meyer
3 142 Opslagstavlen 2016 Redaktøren
3 143 Møder 2016 Bestyrelsen
4 147 Fra Redaktøren 2016 Redaktøren
4 148 Posten mellem London og Anholt 1810-12 1810-12 Erling Berger Englandskrigen
4 152 Isvinter og Ispostflyvninger 1922 (2) 1922 Niels Erik Thunbo Pedersen Særpost
4 164 Spar porto – brug dampskib 1850 Jørgen Chr. Lei halv porto
4 166 Der er forskel på folk 1906-07 Redaktøren Morse
4 167 Vinterpost i tresserne til og fra Umanak og Upernavik og endvidere østkysten af Grønland 1960-1969 Oskar Sørensen Luftpost
4 172 Brevposttaksterne fra Norge til København 1743-1814 (15) 1743-1814 Toke Nørby Særlig takst
4 182 Danmarks poststempler 2016 Vilhelm Schmidt Registrering
4 183 Generalforsamling 2017 2016 Bestyrelsen
4 184 Auktion 2016 Ebbe Meyer
4 190 Opslagstavlen 2016 Redaktøren
4 191 Møder 2016 Bestyrelsen