Posthistorisk Tidsskrift – årgang 2013.

Nr.
Side
Titel
Periode
Forfatter Søgeord
1
4
Hvordan holdt man kontrol med manglende porto før portomærkerne?
(1921)
Jan Bendix Utilstrækkeligt frankeret
1
6
En postmester i Tønder
(1714 – 1864)
Erik Nicolaisen Slesvig og Holsten
1
8
Sporvogn som postbefordrin. II
(1913)
Jan Bendix Alternativ postbefordring
1
9
Taksterne for pengeforsendelser fra 1788-1795 (4)
(1788 – 1795)
Toke Nørby Særlig porto.
1
15
Nummerstempel 34 – ukombineret
(1882)
Jan Bendix Specielt stempel
1
16
Tilbageholdt post- et nyt begreb i den færøske posthistorie.
(1941 -1945)
Steen Jack Petersen Særlige kontrolbestemmelser
1
18
En postal reklame – Anno 1933
(1933)
Ole Mønsted Reklamekliche
1
20
Da “Postvæsner” konkurede på prisen.
(1767 – 1867)
Erik Torbensen “Priskrig”
1
25
Færøsk posthistorie. Et manipuleret brev.
(1941)
Steen Jack Petersen censur
1
27
Afslutningen på 2. Verdenskrig i Danmark.
(1945)
Ole Mønsted Uanbrigeligt brev.
1
28
Sporvogne og postbefordring på Frederiksberg
(1900 1901)
Morten Pieper Særlig befordring.
1
30
Oplevelser på NORDIA 2012
(2012)
Hans Schønning Udstilling
1
42
Boghylden
(2013)
Redaktøren Nyudgivelser
1
44
Generalforsamling og “Posthistorisk Dag”
(2013)
Bestyrelsen “Møde”
1
47
Mødekalender
(2013)
Redaktøren Møder
2
52
Svar til Hans Schønning
(2013)
Lars Engelbrecht Beklagelse
2
53
Lotteri Collektørerne udi Horsens i perioden 1753 – 1850
(1753 – 1850)
Finn Skriver Laursen Banco breve
2
61
Klasselotteriet etableres 1753 (5)
(1753)
Toke Nørby Klasselotteri
2
67
Dansk / Engelsk perfin-relation
(1873 – 1908)
Jan Krolak England perfin
2
70
4-ringstemplet fra St. Thomas
(1886 – 1929)
Henning Mathiesen Dansk vestindien
2
79
Brugen af tyske Avisportomærker fra 1939
(1939-1949)
Jørgen Kluge Tysk portotakst
2
82
Referat fra Generalforsamlingen 16.3.2013
(2013)
Arne Fredens/Otto Kjærgård GF
2
86
Danmark medaljen til Erik Menne Larsen og Toke Nørby
(2013)
Otto Kjærgård Hædersbevisning
2
94
Opslagstavlen
(2013)
Redaktøren Køb og salg
2
95
Mødekalender
2013
Redaktøren Valby og Aarhus møder
3
101
Aage Poulsen er død
(2013)
Morten Pieper Mindeord
3
102
Brevsamlingssteder
(1852 – 1901)
Ole Maintz Fra og til BRS
3
107
Dansk – Tyske postforhold under 2. Verdenskrig
(1940 -45)
Oskar Sørensen Censur
3
114
Klasselotteriets inspektører/direktører 1753-2012 (6)
(1753 – (2012)
Toke Norby Pengebreve
3
125
Skibsbrev fra Horsens
(1852)
Jan Bendix Stempling?
3
126
En las af et brev
(1945)
Frantz J. Langhoff SS. Feltpost
3
128
Mere om skibsbreve til og fra Storbritanien
(1831)
Erling Berger Skibs befordrede breve
3
130
Færøsk posthistorie. Påtegningen “Radiohilsner”
(1940)
Steen Jack Petersen Røde Kors
3
132
En Lille sensation
(1850 -)
Morten Pieper 2 RBS
3
135
Boghylden
(2013)
Redaktøren Postrytteren
3
136
Anvisningssalg
(2013)
Ebbe Meyer Auktion
3
142
Opslagstavlen
(2013)
Redaktøren Annoncer
3
143
Møder
(2013)
Redaktøren København og Jylland
4
147
Fra redaktøren
(2013)
Otto Kjærgaard
4
148
3-ringsstempel med “T” i midten!
(1878)
Ole Maintz Stempler
4
151
Dansk/tysk hvervning af danske soldater under 2. verdenskrig.
(1939-1945)
Oskar Sørensen SS frivillige
4
160
Klasselotteriets Bancobreve 1753 – 1830 (7)
(1753 – 1830)
Toke Nørby Johan Frederik Baumgarten
4
171
Et usædvanligt “kamelpost” adressekort sendt til Addis Abeba i Etiopien i 1957
(1957)
Thorvald Halkjør Adressekort
4
172
Prøjsisk censur 1864 af brev fra et besat Slesvig til kongeriget
(1864)
Jørgen Chr. Lei censur
4
174
Et lille undseeligt, men spøndende og sjældent brev
(1861 – 1865)
Finn Skriver Laursen 2 skilling porto
4
175
“Kgl. Tjeneste” En kasuisk – “sygehistorie”.
(1719)
Erik Torbensen Kgl. Tjeneste
4
177
En dansk kaptajn på Schelde-floden
(1834)
Erling Berger Fra udlandet til Danmark
4
180
Jensen & Faurschou “genopstår”
(2013)
Redaktøren
4
181
Boghylden
(2013)
Redaktøren
4
183
Indkaldelse til Generalforsamling 2014
(2013)
Bestyrelsen
4
184
Anvisningssalg
(2013/2014)
Ebbe Meyer Auktion
4
190
Opslagsyavlen
(2013)
Redaktøren
4
191
Møder
(2014)
Redaktøren