Posthistorisk Tidsskrift – årgang 1997.

Nr.
Side
Titel
Periode
Forfatter Søgeord
1
2
Postforholdet til Hertugdømmerne, Hamborg og Lübeck under og efter krigen 1864
(1864)
Kurt Hansen Posthistorie
1
12
Vedrørende bogen Takstfortegnelde 1851-1995
(1851-1995)
Knud Tolbøl Posthistorie, Danmark, Portoforhøjelse
1
15
Lauenborgs posthistorie 1816-1864 og herugdømmets tidlige indførelse af postforskud. Fortsat fra sidste nummer
(1816-1864)
Max Meedom
1
30
Sandøsund
(1864-1867)
Gordon A. Hughmark og Erling Berger Posthistorie, Danmark, Norge
1
35
Pakkeledsagebrev for pakke sendt uden om postvæsenet i 1867
(1867)
Max Meedom Posthistorie, Danmark
1
39
Enkeltporto ordningen
(1871)
Henrik Plovst Posthistorie, Danmark, Portomærker
2
55
Formandsskifte 97
(1997)
Ole Maintz Posthistorie, Danmark, Dansk Posthistorisk Selskab
2
56
Postforforsendelser til provinsbyernes landdistrikter 1851-1876
(1851-1876)
Max Meedom Posthistorie, Danmark
2
71
Advarsel
(1947)
Uffe Munch-Andersen Posthistorie, Færøerne, USA, rekommandation
2
81
Postvæsenets Tryksager
(1874-1889)
Flemming Hansen Posthistorie, Danmark
2
84
Et NP-værdibrev – Er det set før?
(1923)
Uffe Munch-Andersen Posthistorie, Danmark, Portoanalyse
2
85
Enkeltporto-ordningen
(1871-1974)
Henrik Plovst Posthistorie, Danmark
2
100
Brugt som søndagskort 6. Maj 1939 med svardelen vedhængende – og brugt
(1939)
Uffe Munch-Andersen Posthistorie, Danmark, helsagskort
3
103
Nogle træk af Stubbekøbings posthistorie fra 1850 til 1875
(1850-1875)
Max Meedom Danmark
3
114
Postforholdene til Hertugdømmerne, Hamburg og Lübeck under og efter Krigen i 1864
(1864)
Kurt Hansen Posthistorie, Hertugdømmerne, Hamburg, Lübeck
3
126
GF 6 – Grønland Poststempler efter 1938
(1997)
Ikke oplyst Anmeldelse
3
134
Da “service” var en selvfølge
(1891)
Ole Maintz Posthistorie, Danmark, England
3
135
Hvem kender dette stempel ?
(1918)
Ikke oplyst Posthistorie, Danmark, Norge, Stempler
3
136
Det rullende Postkontor
(1936)
Jan Bendix Posthistorie, Danmark
3
139
Den slesviske folkeafstemning
(1920)
Frank Correl Posthistorie, Slesvig
3
149
Frimærkefrankeret (privatfremstillet) dobbeltkort til Sverige
(1937)
Uffe Munch-Andersen Posthistorie, Danmark, Sverige, Privatfremstillet
3
150
Bragt til Posten kl. ?? Ole Maintz Posthistorie, Frankrig, Efterlysning
4
155
Postopkrævning
(1854)
Carl E. Jørgensen Posthistorie, Danmark
4
160
Privat fremstillede dobbeltkort
(1946-1952)
Ole Maintz Posthistorie, Danmark
4
161
Dansk postbesørgelse i fyrstendømmet Lübeck
(1846)
Max Meedom Posthistorie, Danmark, Tyskland
4
170
PTJ-stemplerne 1988-1997
(1988-1997)
Svend Hovard Posthistorie, Danmark
4
175
Charta Sigillata
(1997)
Gunnar Joos Anmeldelse, Sverige, Stempelmærker
4
175
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 ,forlaget Skilling
(1997)
Jan Bendix Anmeldelse, Danmark
4
176
Bornholms poststempler, forlaget Skilling
(1997)
Vagn Jensen, Jerry Kern og Jan Bendix Anmeldelse, Danmark
4
178
Dansk Posthistorisk Selskab. Et retrospektivt vue gennem 25 år
(1997)
Toke Nørby Posthistorie, Danmark, Jubilæum
4
189
Breve til Travemünde
(1853)
Kurt Hansen Posthistorie, Danmark, Tyskland
4
193
Nogle træk af postforbindelsen mellem Danmark og den irske fristat, Eire 1939-1945
(1939-1945)
E. Menne Larsen Posthistorie, Danmark, Irland
4
201
Frankopåtegnede frimærkebreve
(1851)
Ole Maintz Posthistorie, Danmark
4
204
Frimærker for 25 år siden
(1972-1997)
Dorte Fogh Posthistorie, Danmark
4
210
Om nogle takstændringer sidst i 1850 erne
(1850)
Kurt Hansen Posthistorie, Stettin, København
4
213
Udlandskontrol af “indlandspost”
(1945)
Per Rønberg Posthistorie, Danmark
4
219
“Post-Rasmus” fra Hylstrup
(1894)
Ole Maintz Posthistorie, Danmark, Landpost