Posthistoriska nätverket

Föreningen för posthistoriker och filatelister
Här träffas vi för en mängd olika aktiviteter: diskussioner på forum och i chatt, bildvisningar i eget galleri, kunskapsspridning genom en gemensam Wiki. Vi har utrymme för kortare och längre artiklar. Alla intresseområden finns med och det står var och en fritt att skapa en studiegrupp för någon specialitet.
[i]Tilføjet af Webmaster[/i]