Yderst velbesøgt Posthistorisk Skole

Lørdag den 25. januar 2020 vat Ole Maintz, John Buhr Christiansen og Niels Erik Thunbo Pedersen undervisere i posthistorie på Djurslands Filatelistiske Højskole, der denne dag havde mere end 40 besøgende. De mange, der var mødet op, fik en introduktion til det at samle på posthistorie, og forhåbentlig fik alle noget med sig hjem, både nybegyndere indenfor feltet og de mere garvede posthistorikere, der som oftest er faste deltagere på Højskolen.

Vi satser på at afholde endnu et møde i Djurs efter samme koncept og med et tilbud til de samme – og nye – deltagere om på forhånd at give en melding om, hvilke områder, der specielt bør fokuseres på, for posthistorie spænder jo vidt, hvilket også var et af hovedbudskaberne fra lørdagens lærerteam.

Tusind tak til Djursland Filatelistiske Højskole og deres ildsjæle for et godt arrangement.

På gensyn til efteråret.

Tak til Erik Sørensen for lån af billederne fra højskolens hjemmeside.