Velkommen til POSTHISTORISK DAG 2020 – UDSAT

Som tidligere annonceret er årets Posthistoriske Dag UDSAT indtil videre  – og afholdes dermed IKKE …

LØRDAG den 14. marts kl. 12.00 – 18.00.

I lighed med tidligere år har vi glæden af, at vore medlemmer Bjarne Heck og Erik Milling har kassevis af posthistoriske forsendelser med til salg til de sædvanlige rimelige priser. Endvidere plejer en række af medlemmerne at have eget byttemateriale med, så der bliver gode muligheder for at supplere samlingen op.

I år har vi samtidig glæden af – som noget nyt, at byde velkommen til Torben Mehl, som holder eftersyn af de objekter, der er på Auktionshusets auktion dagen efter, den 15. marts.

Kl. 16.00 afholdes ordinær generalforsamling iht. vedtægterne.

Kl. 17.00 fortæller John Buhr Christiansen om nogle udvalgte emner fra sin bog ”Min hjemstavns posthistorie”.

Der er mulighed for at købe øl og vand. Kaffe og kage serveres om eftermiddagen (uden beregning).

Som tidligere meddelt har vi desværre været nødt til at aflyse vores traditionsrige spisning efter foredraget.

Trods vores virustider, håber vi fortsat, at mange af medlemmerne vil møde op til en god dag i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense.