Velfortjent hæder til 5 af DPHS’ medlemmer

På Danmarks Filatelist Forbunds Repræsentantskabsmøde var der yderst velfortjent hæder fem af Dansk Posthistorisk Selskabs medlemmer.
Danmarksmedaljen til Hans Schønning (billedet herover) for at udbrede kendskabet til dansk filateli og dansk posthistorie. Han er bl.a. forfatter til bøgerne om pladning af 4 RBS og “Min fødebys posthistorie – Over Feldborg 1624 – 1997” samt til en lang række artikler. Endvidere stor indsats med mange tillidsposter, foredrag og udstillinger. Hos DPHS i Aarhus har vi også haft stor glæde af Hans’ store indsats som arrangør af vores møder.
Der var guldnåle til Erik Sørensen og Hans Urbak for deres store indsats med etableringen og udviklingen af Djurs filatelistiske Højskole. Et arbejde, der har ført til højskole gennem 30 år og de seneste år også en årlig klubudstilling.
Hans Urbak, Niels Kristian Hansen og Erik Sørensen
Endelig blev sølvnåle uddelt til Jan Læby og Nelly Kristensen for deres indsats i DFF’s bestyrelse, hvorfra de begge udtrådte på generalforsamlingen.
Jan Læby og Niels Kristian Hansen
Alle hædrede ønskes tillykke fra DPHS’ bestyrelse med tak for jeres indsats, som i høj grad også er kommet vores forening og medlemmerne til gode på det posthistoriske område.