Velbesøgt Posthistorisk Dag

Godt 30 medlemmer og et par nysgerrige var mødt op til Posthistorisk Dag i Bolbro den 25. marts.

Det blev en hyggelig dag, hvor blev handlet og snakket posthistorie. Generalforsamlingen forløb fint med genvalg til formand og næstformand samt nyvalg Niels Erik Thunbo Pedersen, der afløste Finn Skriver, som havde valgt at stoppe i bestyrelsen. Nyvalg til John Vestergaard Jensen som suppleant og Kim Jensen som revisor. Bestyrelsens strategiplan blev præsenteret under formandens beretning, der også indeholdt oplysning om samarbejde omkring et stempelseminar i Odense 20. januar 2024. Strategiplanen og referatet følger på hjemmesiden.

Årets posthistoriske artikel blev tildelt Ole Maintz for “Posthistoriske kilder”. Tillykke til Ole.

Efter generalforsamlingen holdt Niels Erik Thunbo Pedersen et interessant foredrag om Tunø Posthistorie.

Tak til alle deltagere for at medvirke til en god posthistorisk dag.