Trelleborgmedaljen til Ib Krarup

Stor hæder til Ib Krarup Rasmussen
Fra DPHS’ bestyrelse vil vi gerne ønske Ib Krarup et stort tillykke med tildelingen af ”Trelleborg Medaljen”, som han er tildelt for hans store arbejde med bogen ”Dansk Pakkepost til udlandet – En håndbog” og de mange års forskning, som ligger bag bogen. Det er en absolut velfortjent hæder, der tildeles Ib, som også på mange andre fronter har gjort og fortsat gør en stor indsats for dansk filateli.

Ib præsenterede bogen på et medlemsmøde i Brøndby i januar, og der er planer om, at han kommer til Aarhus til efteråret. Vi er naturligvis glade for, at medlemmerne får mulighed for at høre om denne gode bog.

Trelleborgs Filatelist Sällskaps begrundelse fremgår af skrivelsen herunder.

Endnu engang et stort tillykke til Ib Krarup Rasmussen.


Trelleborgsmedaljen till Ib Krarup Rasmussen för framstående filatelistisk forskning och författarskap. Richard Bodin får ett hedersomnämnande för sitt bidrag.

Trelleborgs Filatelist Sällskap har tilldelats Ib Krarup Rasmussen, Danmark, 2018 åras Trelleborgsmedalj. Det är tionde gången som denna utmärkelse delas ut. Medaljen är i silver och avsedd att uppmuntra och stimulera filatelistisk forskning och författarskap inom de nordiska länderna. Den delas ut vart fjärde år och åtföljs av en prissumma på 5 000 kronor. Nästa gång medaljen delas ut blir 2022.

Ib Krarup Rasmussen 2018 års vinnare av Trelleborgsmedaljen.

Ib Krarup Rasmussen får 2018 års utmärkelse för sitt verk “Dansk pakkepost til udlandet”. Boken är ett resultat av många års forskning och idog samlande. Portoavgiften på paketpost inrikes är komplicerat. Att ge sig på portoavgiften för paket till utlandet är ännu mera komplicerat och inte helt lätt att få rätsida på. Id Krarup Rasmussens har på ett utmärks pedagogisks sätt lyckas förmedla och förklara hur portoavgifterna för paket från Danmark till utlandet är uppbyggd och hur portot har förändrats över tiden. Boken kommer att vara ett referensverk för samlare av posthistoria.

Medaljen och den åtföljande penningsumman kommer att delas ut i samband med Frimärksutställningen Malmex 2018 i Malmö den 31 augusti – 2 september 2018.

Ett särskilt hedersomnämnande och en mindre medalj tilldelas Richard Bodin för boken ”Swedish armed forces & military volunteers”. En bok som visar, med hjälp av posthistoriska objekt, de krig där svenskar har medverkat från 1500-talet och framåt till modern tid.

Även denna medalj, till Richard Bodin, kommer att delas ut i samband med Frimärksutställningen Malmex 2018 i Malmö den 31 augusti – 2 september 2018.

Trelleborgs Filatelistiska Sällskap bildades 1966. Bland grundarna återfanns ett par redan då internationella kända filatelister Sten Christensen och Sigge Ringström. Idag träffas Sällskapets medlemmar regelbundet för att lyssna på intressanta föredrag och byta erfarenheter. Flera av medlemmarna är också flitiga utställare såväl nationellt och internationellt, med stora framgångar.

Jan-Olof Ljungh
Ordförande
0739 47 31 01
janolof.ljungh@gmail.com
Fredrik Ydell
Kontaktperson
0704-181636
fredrik.ydell@gfk.com