Tillykke med æresbevisningerne

I forbindelse med NORDIA 2017 i Vejle blev to af Dansk Posthistorisk Selskabs trofaste medlemmer fortjent tildelt nogle af dansk filatelis fineste hædersbevisninger.

Torben Hjørne blev tildelt Danmark-Medaljen for en meget stor indsats inden for Grønlands filateli i kraft af mange artikler og bøger om emnet. Danmark-Medaljen har været uddelt siden starten af 1930’erne til en person, der har skrevet en eller anden form for litteratur om filateli, der er ud over det sædvanlige. Derfor er det helt fortjent, at Torben modtager æresbevisningen for hans store og betydende forfatterskab. Fra DPHS ønsker vi tillykke til Torben.

Karsten Jensen blev tildelt forbundets guldnål for hans uvurderlige registrering af DANSKE FRIMÆRKEFRANKEREDE FORSENDELSER TIL OG FRA UDLANDET 1851 – 1905. Karsten har helt frit tilgængeligt delt dette værk for os alle på nettet, hvor det bl.a. kan findes via vores hjemmeside. Mange posthistorikere har søgt vigtige oplysninger ved opslag heri. Endvidere har Karsten ydet en stor indsats som dommer i Dommerkollegiet i mange år. Ligeledes blev Per Friis Mortensen tildelt forbundets guldnål for hans indsats primært som dommer i Dommerkollegiet i mange år. Også her ønsker vi fra DPHS tillykke med guldnålene.

På bestyrelsens vegne

Palle Offersen, formand