Temaaften om stempler i Brøndby

Den 6. februar 2018 var der i Brøndby arrangeret en spændende temaaften om stempler. Erik Nørbæk Sørensen og Henrik Selsøe Sørensen gennemgik de forskellige stempler, der gennem tiden er blevet anvendt rent posthistorisk. De to herrer udgør en arbejdsgruppe hos Danmarks Stempelsamlerforening, som gennem en periode har arbejdet med en omfattende klassifikation af de mange forskellige typer af stempler, primært ud fra den funktion, de har haft. Arbejdsgruppen lægger desuden stor vægt på at få knyttet nogle konsekvente terminologier til de mange typer af stempler.

Nogle af de mange forvirrende stempeltyper vi bare bruger i flæng

Der var gennem aftenen en interessant debat om mangt og meget med tilknytning til postale stempler – og som sædvanligt foregik det hele i en rigtig god stemning.