Tanggaards Fond

Da salig Tanggaard i sin tid ringede til mig og sagde, at han gerne ville give 10.000 kr. til DPHS, som kunne anvende pengene i deres posthistoriske arbejde. Jeg hentede checken og medbragte den til vores bestyrelsesmøde (jeg var den gang i bestyrelsen). Vi blev da enige om, at danne “Tanggaards Fond”.

Det var derfor mig en personlig stor glæde, at DPHS’ bestyrelse, som det fremgår af forordet til DDPE, at DPHS gerne ville støtte udgivelsen. Så vidt jeg ved, er det første gang, at Tanggaards fond har ydet støtte til bogudgivelser.

Jeg vil derfor gerne sige tak til DPHS’ bestyrelse for den gestus.

Mvh.
Toke