siden sidst

Posthistorisk Dag 2021 aflyses

 • Nyt vedr. møde m.m.
 • Med de aktuelle sundhedsmæssige udsigter for de kommende måneder og de nyeste covid-19 smittetal har bestyrelsen truffet den tunge beslutning at aflyse årets posthistoriske dag. Generalforsamlingen gennemføres som annonceret den 13. marts, med start kl. 11.00, men på zoom. Vi håber, at rigtig mange af vores medlemmer vil deltage i generalforsamlingen, hvor link til mødet […]

  Velbesøgt online møde om Grindsteds posthistorie

 • Nyt vedr. møde m.m.
 • I aftes satte vi ny rekord med hele 30 deltagere til Zoom-mødet, hvor emnet var Grindsted og omegns posthistorie, kyndigt fortalt og vist af Otto Kjærgaard. Otto indledte ydmygt med at fortælle, at han tidligere har holdt foredraget mange steder rundt i det fynske og jyske land, men alligevel forblev alle tilhørerne i ‘mødet’ hele […]

  Svar til: Postbladet

  Mener jeg har set alle årgange inde på Enigma, men det hjælper jo desværre ikke i denne tid. Mon fagforeningen har scannet dem ind – har du prøvet at kontakte dem direkte?

  Postbladet

  Hej alle. Er der nogen medlemmer der har op til år 2018 af “Postbladet”, måske til lån? v.h. Kurt

  Kender du Post Box 55, København K?

  På DPHS anvisningssalg i juni 2020 købte jeg det ovenfor viste brev til min Samsø-samling. Men brevet volder mig mange kvaler i min analyse: Brevet kan næsten kun være underfrankeret – men der er IKKE opkrævet efterporto (i 1932 var landsporto for tryksager 0-50 gram 5 øre, som eneste 5 øres portosats). Brevet er, som […]

  Ændring af mødeprogrammet 5. januar

 • Nyt vedr. møde m.m.
 • Morten Pieper har desværre meldt afbud til mødet den 5. januar 2021. I stedet vil Otto Kjærgaard fortælle om Grindsted og omegns posthistorie. Mødet bliver afholdt som et Zoom-møde – da vi jo stadig ikke kan mødes ansigt til ansigt på grund af Corona – og der vil i lighed med de tidligere møder blive […]

  Svar til: Randrup posthistorie..

  Randerups posthistorie. Randrup Brevsamlingssted blev oprettet den 1. december 1853 hvor det var underlagt Løgumkloster. (Ifg. DAKA-kataloget), nedlagt 31. juli 1866. Hverken i den danske eller tyske tid blev der tildelt stempler til brevsamlingsstedet. Efter krigen i 1864 blev det underlagt Slesvig-Holstein den 4. marts 1864. Senere afstået til Tyskland den 30. oktober 1864. Randrup ligger […]

  Svar til: Randrup posthistorie..

  Svar til Erik. Randrup (Randerup) ligger placeret på ruten Ballum-Bredebro-Løgumkloster. Jeg vil gå videre gennem de lokal historiske arkiver. Venlig hilsen Bjarne

  Svar til: Randrup posthistorie..

  Bjarne Jensen har uddybet sin efterlysning i en mail til mig: “Jeg søger oplysninger om Randrup (Randerup) som ligger mellem Løgumkloster og Ballum i Sønderjylland. Jeg ved at brevsamlingsstedet blev oprettet den 1. december 1853 underlagt Løgumkloster. Afstået til Tyskland den 30. oktober 1864. Andet ved jeg ikke om dette lille brevsamlingssted. Jeg har købt […]

  Svar til: Randrup posthistorie..

  I følge Danske Posthuse side A – 135 Var den oprettet som BRS under Løgumkloster 1-12- 1853 og nedlagt ved krigen i 1854.

  Svar til: Randrup posthistorie..

  Hej Bjarne. Hvor i Sønderjylland ligger egentlig Randrup? søgning på nettet giver kun resultater fra Ålborg og Midtjylland sø. for Viborg.     Du kan evt søge oplysninger i det nærmeste Lokalhistoriske Arkiv. Jeg er selv formand for et sådant, og vi har lidt viden om vores lokale postvæsen. Mvh. Erik

  Svar til: 1864 – Udlandsbrev via Rostock

  Tak for tilliden, men jeg er ikke spidskompetent mht. portoberegning og slet ikke, når det drejer sig om NL. I følge cirkulære 4/1864 står der, at ved forsendelse over S skal portoen beregnes som normalt over Hamborg med tillæg af 4 sk svensk portoandel, så dine 2 Sgr. dansk andel er gode nok. Videre står […]

  Svar til: Randrup posthistorie..

  Hej Bjarne. Tak for et interessant og præcist spørgsmål, men der er åbenbart ingen, der ligger inde med denne specifikke viden. For lidt siden mødtes bestyrelsen for DPHS (online) og i den efterfølgende hyggesnak vendte vi bl.a. din forespørgsel, men ingen ved noget om sagen – desværre. Jeg håber, der på et tidspunkt dukker noget […]

  Svar til: 1864 – Udlandsbrev via Rostock

  Til Jørgen Lei, tak for dit hurtige svar, men jeg kommer til at trække på din spidskompetance mht. portoberegning. Min vurdering er som flg. Dansk porto til Nederlandene = 2 sgr + preussisk porto 3 sgr.+ Hollandsk porto 2 sgr. =  ialt 7 sgr = 30 skilling = 39 cent påført forsiden. Så er spørgsmålet […]

  Svar til: Auktion med danske breve

  Jeg mener også at prisene er sat højt, men gør samtidig opmærksom på, at der ved eftersalget kan købes til under udbudspris. Jeg har f.eks. købt et brev, der var udbudt til 150 EUR – og ikke blev solgt – for 130 EUR. Måske ville jeg også have fået det til en lavere pris, havde […]

  Svar til: 1864 – Udlandsbrev via Rostock

  Tillykke med erhvervelsen! Jeg plejer at kigge Skanfils auktioner igennem, men har øjensynlig overset dette brev. Jeg har tilladt mig at overføre afbeildningerne af for- og bagside til min PC og indlemme brevet i mit kartotek over Ystad-Rostock ruten. Dit brev ligner mit med undtagelse af, at mit har et TH&T-grænseovergangsstempel og et T.T.36. Jeg […]

  Randrup posthistorie..

  Jeg søger om hjælp om posthistorien i Randrup, beliggende i Sønderjylland. Er der nogen som kan hjælpe mig angående dette? Især vil jeg gerne vide noget om diligencer eller dagvogne som har kørt til og fra Randrup.

  1864 – Udlandsbrev via Rostock

  Tak til Jørgen Chr. Lei for en god og informativ artikel i PHT 04.2020 om Ystad-Rostock ruten. som beskrevet kun 4 mulige afgange, men iflg. Max Meedom blev muligheden for stadig at anvende Ystad-linien opretholdt som en mulighed, såfremt hæren skulle bruge postskibene til troppetransport. Is-situationen i Lübecker Bugt kunne også være en hindring. Selv […]

  Fire nye bind i Dansk Posthistorisk Håndbog på vej

 • Nyt om litteratur
 • Jan Bendix har gjort det igen! Hele fire nye bind i Posthistorisk Håndbog ser meget snart dagens lys. Indholdet er denne gang de mange  brotypestempler fra hele landet. De to første bind af håndbogen udkom i 2019: Bind 1 om Posthistorie og Takster og Bind 2 om en lang række Poststempler. Nu kommer så … […]

  On-line møde med jule quiz

 • Nyt vedr. møde m.m.
 • Vores online møde med julequiz blev – trods lidt tekniske vanskeligheder hos et par af deltagerne – en god aften med masser af snak om posthistorie. Når vi ikke kan ses til medlemsmøder, er det da godt, at vi kan mødes på en anden måde. På denne måde er det jo endda muligt at have […]

  Svar til: Skibspost

  Den kunne være i en samle kuvert eller også sendt som et brevbundt, så kunne det være at man på denne måde ville sikre sig at samtlige breve ankom til destinationen