Posthistorie med tilknytning til byen Århus og dets hovedpostkontor frem mod anno 1905

Keld Valbæk’s imponerende samling med titlen Posthistorie med tilknytning til Aarhus og dets hovedpostkontor frem til anno 1900 er på mange måder en hjemstavnssamling vi kan lære af.
Opsætning, tekstning og et udsøgt materialevalg – specielt på præfilområdet – placerer samlingen blandt de ypperste eksponater indenfor dansk hjemstavnsfilateli.

Ramme 1

Ramme 2

Ramme 3

Ramme 4

Ramme 5

Ramme 6

Ramme 7

Ramme 8