Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799 – 1878

Hvordan var det på Anholt omkring 1800? Dette spændende spørgsmål er bl.a. et af temaerne i denne flotte samling om Kongelige danske Tjenesteforsendelser til Anholt 1799 – 1878. Med udgangspunkt i en omfattende tjenestelig korrespondance til Anholt har vores medlem Hans Schønning formået at skabe en meget veldisponeret og historisk yderst interessant samling. En samling som denne, der netop bygger på en forholdsvis ensartet korrespondance over en længere tidsperiode, giver en unik mulighed for at afdække den posthistoriske udvikling i et geografisk afgrænset område – i dette tilfælde Anholt.

Ramme 1

Ramme 2

Ramme 3

Ramme 4

Ramme 5