Programændring i Aarhus 13. april 2021

Finn Skriver Laursen holder et online foredrag denne dag om Censur i fængslet.  Mødet holdes via Zoom. Link og koder bliver som sædvaligt slået op her på hjemmesiden og udsendt til alle medlemmer af DPHS via e-mail inden mødet.