Posthistorisk Skole i Brøndby – Dag 1

Både arrangører og deltagere var på forhånd spændte på, hvordan det skulle gå, når en større flok af samlere med meget forskellig baggrund skulle mødes på en Posthistorisk Skole.

Et af kritikpunkterne på den afsluttende evaluering var da også, at undervisningen i løbet af dagen var “løbet lidt ud af flere tangenter”, men en overvejende grund hertil var en rigtig god og stor spørgelyst hos de 18 delmeldte deltagere, som også var et godt bevis på, at den Posthistoriske Skole er et tiltrængt nyt pust indenfor vores hobby.

Den store spørgelyst til trods lykkedes det for instruktørerne at få gennemført det planlagte program, der indeholdt en gennemgang af tre udvalgte emner indenfor posthistorie: Hjemstavnssamling, Søndagsbreve og Skibspost. Undervejs blev der mulighed for at gennemgå en del forsendelser og disses forskellige stempler og påtegninger, og der blev givet nogle gode anvisninger på, hvordan man kan gå systematisk frem i sin analyse af gamle breve.

De tre instruktører, Ole Maintz, John Buur Christiansen og Niels Erik Thunbo Pedersen takker deltagerne for en yderst positiv dag, og yi ser frem til næste runde på lørdag den 14. april, hvor der bliver mulighed for at samle op på de emner, som deltagerne efterlyste under evalueringen efter den første skoledag.

Vi vil også gerne takke for den opbakning, vi har fået fra alle sider omkring arrangementet. Det gælder ikke mindst Jacques Hermann, der sørgede for forplejning undervejs og Danmarks Filatelist Forbund, der velvilligt lagde lokale til.

Deltagere og instruktører er ved at være klar til 2. halvleg

En af deltagerne, Eva Wistoft Andersen, i samtale med Ole Maintz