Posthistorisk Skole – 3

Dansk Posthistorisk Selskab indbyder til ”Posthistorisk Skole”

Bestyrelsen i DPHS har længe haft lyst til at tilbyde samlere et par dage i ”Posthistorisk Skole” – en skole, hvor interesserede samlere kan få posthistoriske kundskaber, gode råd, vejledning og inspiration til at medtage forsendelser i deres samlinger eller at starte en posthistorisk samling. Bestyrelsen har derfor nu besluttet at afprøve idéen.

I første omgang bliver der tale om 2 ”skoledage”, som afholdes øst for Storebælt i foråret 2018.

Hvis det viser sig, at interessen for at deltage er positiv, vil DPHS arrangere et tilsvarende tilbud vest for Storebælt i efteråret 2018.

Tilbuddet i Østdanmark er for alle interesserede – uanset medlemskab af en klub under DFF eller ikke.

Der opkræves et deltagergebyr på 100,- kr. for medlemmer af en Forbundsklub. Alle andre opkræves 150,-  kr. Gebyret dækker begge ”skoledage” og ”fri kaffe”.

Der vil blive plads til et begrænset deltagerantal.

Det vil blive muligt at bestille smørrebrød. Dette kan ske på den endelige tilmeldelsesblanket, som vil blive offentliggjort her på DPHS’s hjemmeside (DPHS.dk) i begyndelsen af  2018.

”Posthistorisk Skole” vil blive afholdt lørdag den 7. april 2018 og lørdag den 14. april 2018 i tidsrummet kl. 10 – 16 i Forbundets lokaler, Priorparken 860, 2605 Brøndby. Nærmere oplysninger om adgangsforhold m.m. vil blive meddelt de tilmeldt deltagere.

I bestyrelsens mest optimistiske øjeblikke anser den det for sandsynligt, at der tilmelder sig omkring 20 deltagere til initiativet. Bestyrelsen er helt klar over, at ”2 skoledage” ikke er tilstrækkeligt til at uddanne en ”posthistoriker”, men forsøget kan måske danne grundlag for et nyt initiativ: Oprettelse af studiegrupper med jævnlige møder. Det afhænger udelukkende af interessen for ”Posthistorisk Skole”.

Yderligere information – herunder skoledagenes indhold – vil i løbet af januar 2018 blive meddelt her på DPHS’s hjemmeside.

På Bestyrelsens vegne

Ole Maintz