Posthistorisk Dag 2018

Husk at Posthistorisk Dag 2018 afholdes lørdag den 17. marts 2018.

Arrangementet afholdes i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C
BEMÆRK: Nyt mødested!!

Find stedet ved hjælp af Google Maps HER

Programmet er følgende:

(Dørene åbnes kl. 12)
Kl. 12 – 16 Byttedag. Fyns Frimærke Service og mange andre medlemmer vil være til stede med kassevis af forsendelser.
Kl. ca. 16 – ca. 17 Generalforsamling med denne dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Evt.

Kl. ca. 17: Præsentation og brugen af hjemmesiden v/Niels Erik Thunbo
Kl. ca. 18 – ca. 21 : Spisning for tilmeldte medlemmer (der serveres ekstra fin platte) og ”hyggeligt samvær”.
Prisen for spisning er 100,- kr. Betalingen for spisning skal være kassereren i hænde senest 5. marts. (Efterbestilling er ikke mulig).
Beløbet indsættes på DPHS’s konto (reg.nr. 1551 kt.nr. 6235905) eller sendes til Carsten Bjerg, Bergthorasvej 47, 5210 Odense NV

På gensyn i Odense