Posthistorisk Dag 2016 – Hæder til Otto Kjærgaard

Posthistorisk Dag en god tradition – og flot hæder til Otto Kjærgaard

Lørdag den 19. marts 2016 blev der atter afholdt Posthistorisk Dag i Odense. Det er ved at blive en vane at skrive, at dagen var en succes. Endnu engang kan vi glæde os over, at Posthistorisk Dag er en af de aktiviteter i Dansk Posthistorisk Selskab, der kan samle medlemmerne. Det har heldigvis udviklet sig til, at det ikke kun er de sædvanlige medlemmer der kommer, men flere og flere af medlemmerne kommer langvejs fra, for at tilbringe en hyggelig dag sammen med andre ligesindede. Selvom Dansk Posthistorisk Selskab er en landsdækkende forening med mange udenlandske medlemmer, så kunne vi notere os, at over 10% af medlemmerne valgte at tilbringe dagen i Odense. Der blev byttet, købt og solgt, og ikke mindst snakket posthistorie.

Ved 17-tiden startede generalforsamlingen i Dansk Posthistorisk Selskab. Næstformand John Buur Christiansen aflagde – i formandens fravær – beretning for 2015. Herefter kunne kasseren fremlægge regnskab og budget. Alt blev godkendt uden anmærkninger. Der var genvalg til Carsten Bjerg, Finn Skriver Laursen og Bo Bjerre Jakobsen samt til suppleant Finn Jørgensen.

Under punktet eventuelt kunne DFF’s formand Søren Chr. Jensen overraske forsamlingen ved at uddele Danmark-Medaillen til selskabets mangeårige redaktør af PHT – Otto Kjærgaard. En stor og velfortjent hæder, der blev kvitteret med klapsalver fra de tilstedeværende. Tillykke til Otto Kjærgaard.

Efter generalforsamlingen holdt Bo Bjerre Jakobsen et fint foredrag om censurpost, og aftenen blev traditionen tro afsluttet med fællesspisning og hyggeligt samvær.

Et mere fyldestgørende referat vil blive bragt i næste nummer af PHT.

BESTYRELSEN