POST ’22 – sjældenhederne står i kø

For den uindviede kan de mange posthistorieske eksponater, der vises på POST ’22 i Hornslet Hallen 26. og 27. marts når Dansk Posthistorisk Selskab lukker dørene op for den store 50-år jubilæumsudstilling måske synes ret ensartede, og ofte er det i detaljen, de store forskelle vises. Vil man se et godt eksempel på det, skal man betragte en enkelt ramme, udstillet af Henrik Mouritsen.

Formålet med denne ramme er at vise forsendelser fra perioden før UPU – den internationale postsammenslutning – og kun øre forsendelser. Kroner og ører blev indført 1. januar 1875. 1. juli 1875 indførte Danmarks UPUs portotakster, så der er kun en 6 måneders periode, hvor der findes øreforsendelser, som ikke retter sig efter de internationale reglementer.

Reglernes indførelse skete i etaper, idet de europæiske blev indført ved tiltræden 1. juli. Før UPU-takster blev derimod opkrævet til alle lande, indtil de tilsluttede sig UPU eller til 31. august 1893, hvor den sidste før-UPU-takst blev opkrævet.

Forsendelserne i eksponatet vises geografisk, så nærtliggende lande vises først, efterfulgt af mere og mere eksotiske destinationer.

Eksponatet viser 33 ud af 34 kendte før UPU-takster og er dermed 67% komplet. Femten af de viste takster kendes kun i et eksemplar. Naturligvis vises bedste kvalitet for den viste takst. Forsendelser med fejl vises kun, hvor der ikke kendes fejlfrie eksempler (fx er alle kendte 25 øre, 106øre og 196 øres breve til Dansk Vestindien og alle før-UPU-breve til USA kun kendte i lidt miserabel tilstand).

Karsten Jensens omfattende fortegnelse af danske breve til udlandet før 1906 dokumenterer, hvorfor disse før-UPU-breve er nogle af de mest eftertragtede i dansk filateli.

At de viste breve skulle være store sjældenheder, kan måske ikke ses af den, der ikke kender til posthistorie, men for en erfaren samler, vil det sikkert blive en af de mest studerede rammer på udstillingen.

At kvaliteten også er helt i top, ses på dette her viste superbe eksempel:

Før-UPU-brev til Oldenburg i Tyskland afsendt 25. januar 1875, som viser en 16-øre før-UPU-takst. Frankeringen er en blanding af er 12 øres frimærke og en 2-skilling helsag (omregnet til 4 øre). Det er det eneste kendte eksempel med denne skilling-øre kombination.