POST ’22 – reklamens magt

Et af de lidt usædvanlige eksponater, man kan se på POST ’22 udstillingen her i den sidste weekend i marts i Hornslet Hallen, er et, der beskæftiger sig med reklamer. Dansk Posthistorisk Selskabs jubilæumsudstilling stræber efter at vise, hvor forskelligt man kan samle posthistorie og Finn Skrivers eksponat Udviklingen i reklametiltryk på fakturaer, kuverter og kort 1839-1935 er med garanti en samling som aldrig tidligere har været lavet. Nogle vil nok forundres over, hvor tidligt reklamens magt satte sig fast. I indledningen til samlingen skriver Finn Skriver:

I forbindelse med portoreformen i 1851 blev det med et slag billigt at sende breve fra den ene ende af landet til den anden. Det betød også, at den kommercielle udnyttelse af postvæsnet som distributionskanal til markedsføring blev mere interessant. Samtidig havde trykteknikken udviklet sig markant efter 1800.

I midten af 1860erne opfinder flere uafhængigt af hinanden rotationspresser, hvor trykelementet er plader fremstillet ved stereotypi og som trykte på papir i store ruller. Papiret skæres efterfølgende i stykker og falses og limes.

De tidligste pionerbrevomslag med reklametiltryk, vi kender fra Danmark, er fra 1845, hvilket også er startåret på dette eksponat.

Formålet med dette eksponat er at vise udviklingen i den kommercielle anvendelse af postale forsendelser til branding af virksomheden og synlig markedsføring af produkter. Begrebet ” brandingblev netop introduceret omkring 1850. Jeg vil forsøg at beskrive virksomheden ved alle de forsendelser, jeg viser. Der vises få ubrugte ting23.

Man kan godt fornemme Finn Skrivers kærlighed til disse smukke reklametryk, når man ser det ovenfor viste brev  fra eksponatet:

Postforskud 3 kr. 45 øre sendt til Skaarups Seminarium pr. Svendborg. Cirkulære nr. 6 af 13.3.1868 gav meddelelse om, at det danske postvæsen indførte registernumre til påklæbning fra l/4 1868. De skulle benyttes i forbindelse med forsendelse af pakker og værdibreve. Cirkulære nr. 8 af 27.3.1868 udvidede anvendelsen til også at omfatte postforskudsbreve (postopkrævninger). Numrene er i tidens løb kommet i mange variationer.