Posthistorisk Dag er udsat

Som følge af den fortsatte usikre situation omkring Corona virus har bestyrelsen i DPHS beslutte at udsætte årets posthistoriske dag til senere på året. Den ny dato vil blive fastsat senere, når smitterisikoen er blevet mindre og situationen er normaliseret igen.

I bestyrelsen er vi kede af dette skridt, men vi føler, at det er den rigtige beslutning også set i lyset af, at mange af vore medlemmer ville blive hjemme og dagen ikke vil være som velbesøgt, som den plejer.

Vi håber på alles forståelse i denne usædvanlige situation.

På bestyrelsens vegne

Palle Offersen, formand