PHT nr 2 er gået i trykken

Glæd dig til et nummer med en masse artikler og – ikke at forglemme – billeder fra den helt forrygende udstilling POST’22. Få et glædeligt gensyn med det flotte jubilæum. Hvem sagde 50, fed og færdig? Aldrig har selskabet været så livsdygtigt.

Der er også en masse gode artikler, både af den gamle og den nyere posthistorie. Der er dog ingen auktion denne gang pga. for få indleveringer. Hvis I ikke skal risikere at denne service bliver nedlagt, skal der indleveres flere lots, da funktionen er arbejdskrævende og med få indleveringer, kan det tolkes som manglende interesse for denne funktion.

Læs også om den nye struktur på møderne, som blev omtalt på generalforsamlingen. Fornyelse kan stadig forekomme hos en 50-årig.