PHT nr. 1 (2021) er på vej

Bladet ligger nn hos trykkeren og skulle være ude omkring 1. marts, hvis alt går godt.

Det er en ny distributør og pakkemester, vi har fra i år, nemlig Fyns Frimærke Service. Jeg håber, alt går glat, og at bladet er ude i tide inden generalforsamlingen, da bl.a. formandens beretning kan læses i bladet.

Der er også en hel del andet godt stof i dette nummer, så I kan roligt glæde jer.