Betalinger via Paypal

Betal via Paypal

PayPal er en international betalingsgateway som tilbyder at udføre betalinger mellem to parter. Princippet hos PayPal bygger på, at både afsender og modtager af betalingen har en konto hos PayPal. Dansk Posthistorisk Selskab har valgt at tilbyde PayPal primært af hensyn til vores udenlandske medlemmer der via de traditionelle betalingssystemer pålignes meget høje gebyrer.

Hvis du ønsker at benytte PayPal til betalinger til Dansk Posthistorisk Selskab er det vigtigt, at du nøje følger de anvisninger som er beskrevet efterfølgende.

Det koster et gebyr at benytte PayPal
Når du benytter PayPal til betaling skal du indregne følgende gebyr i din betaling til Dansk Posthistorisk Selskab:

BeløbsintervalGebyr
fra 0 kr. -250 kr.10 kr.
fra 250 kr. -500 kr.20 kr.
fra 500 kr. -750 kr.30 kr.
fra 750 kr. -1.000 kr.40 kr.
fra 1.000 kr. -1.250 kr.50 kr.

og så fremdeles 10 kr. for hver 250 kr.

Eksempel 1:
Skal du således betale 370 kr. til Dansk Posthistorisk Selskab, så skal du tillægge 20 kr., hvorefter det samlede beløb der skal overføres er 390 kr.

Eksempel 2:
Skal du betale 2.250 kr. – f.eks. i forbindelse med dit køb på vores anvisningssalg – så skal du tillægge 90 kr., hvorefter det samlede beløb der skal overføres er 2.340 kr.

I ovennævnte forbindelse er vi nødsaget til at anføre, at betaling via PayPal vil blive afvist, såfremt gebyret ikke er indeholdt i overførselsbeløbet.

Sådan sender du en betaling
Du skal gå ind på http://www.paypal.com/ som du plejer, når du benytter din PayPal-konto. Efter almindelig logon på din konto skal du vælge fanebladet “Send Money”. Herefter ser du følgende billede (klik på billedet for at se det i stor format).

Billedet viser et eksempel på fremsendelse af 390 kr. til DPHS. Benyt den e-mail adresse der er vist på billedet. Når du har klikket på “Continue” får du mulighed for at sende en meddelelse til modtageren (DPHS) i følgende skærm:

Benyt denne meddelelse til at fortælle DPHS, hvad betalingen drejer sig om, f.eks. “Anvisningssalg – februar 2009, kr. 370,00”