Nyt fra Norsk Skipsposthistorisk Forening

Under POST’ 22 fik vi overdraget et eksemplar af Særtryk nr 10 fra Norsk Skibsposthistorisk Forening om ‘Russland via Vardø, Stemplene, skipene og rutene’. Bogen kan indtil videre lånes hjem til gennemsyn ved henvendelse til webmaster@dphs.dk – og herefter vil bogen blive overdraget til DFF’s bibliotek, hvorfra den så kan lånes ved at møde op på kontoret i åbningstiden eller ved henvendelse til DFF’s bibliotekar – kontaktinformation kan findes på DFF’s hjemmeside www.danfil.dk