Anvisningssalget på Posthistorisk Dag 2019

Salget finder sted lørdag den 16. marts kl. 14:00 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.

Der er eftersyn på dagen kl 10-12 og 13-14.

Skriftlige bud kan afgives indtil fredag 15. marts kl. 24:00. Bud modtages af Jan Bendix, Sundbybvej 8, 3600 Frederikssund. Tlf. 401 53 401. E-mail: anvisning@dphs.dk.

Lottene sælges til højestbydende, dog således, at salgsprisen højest bliver næsthøjeste bud + budforhøjelse. Der tillægges 10 % i provision til salgsprisen. Ved enslydende bud opnår først indkomne bud hammerslag. Varerne skal betales og medtages efter auktionen. Ved evt. forsendelse af købt materiale tillægges transportomkostninger.

Anvisningssalg rummer i alt 83 lot. Vi anbefaler et grundigt eftersyn på selve dagen.

Nr. Beskrivelse Startpris
1 Roskilde og omegn. Ti privat befordrede breve fra Roskilde og omegn til
pastor Jensen i Ousted.
100
2 Ni breve til Geheim Etatsråd Johan Gunder Adler fra ? til 1850. Flere
breve er fra udlandet
275
3 Fire helbreve 1790-93. To fra Le Haye i Holland til von Scholten i
København.
400
4 Otte flotte breve (1798-1834) med diverser HAMBURG stempler. 500
5 18 frimærkeløse breve 400
6 20 frimærkeløse breve 500
7 16 frimærkeløse breve 400
8 25 frimærkeløse breve – mest Luplau og Falkenberg breve 400
9 27 frimærkeløse breve – sendt til Jeanette Tank, København 500
10 27 frimærkeløse breve – sendt til Familien Steinmann. 600
11 Breve fra Danmark og  Tyskland i kasse 250
12 ITALIENSKE prefil breve. 46 stk. i ringbind. Mange af brevene har flotte
stempler.
250
13 Danmark. Ringbind med over 250 breve. Fra prefil og frem. Lidt bedre
udland iblandt
300
14 To kasser med diverse breve 100
15 EMS stempler. To trækasser med breve 75
16 Diverse breve incl. noget ældre Finland, Danmark med bedre
Indbetalingskort frankere med Chr. X bogtryk, bogtryk karavel etc.
300
17 Danske Breve. Kartotekskasse med danske breve fra 1853-1960’erne. 250
18 Danske Breve. Kartotekskasse med danske breve sorteret efter AFA numre. 250
19 STEMPLER. Tætpakket kartotekskasse med danske stempler sorteret efter
typer: Stjernestempler, bureaustempler, portobreve, kontorstempler,
varianter m.v.
500
20 Firmakonvolutter. To tykke ringbind med firmatiltrykte konvolutter Mange
virkelig flotte og pænt frankering.
350
21 “Blandede” breve. Ringbind med diverse breve og nogle bedre danske
helsager.
250
22 Helsager med private tiltryk. Ringbind med både brugte og ubrugte. 200
23 Underfrankerede forsendelser. 19 stk. breve og brevkort sendt til både
ind- og udland
250
24 Stempler. Spændende lot TMS-stempler, posthus franko stempler anvendt
til annullering, fejlindstillede stempler mv.
250
25 Beskadigede forsendelser. Ringbind med div. Beskadige forsendelser under
postbesørgelsen. En del forklarende følgebreve.
150
26 Forretningspapirer. Ringbind flotte forretningspapirer opsat på plancher
samt en del løse breve
150
27 København 21. Lot breve og kort afsendt fra Hovedbanegårdens postkontor
K 21. Bl.a.  Censurkort, expres/ilpostpakke, reg.breve mm. Desuden
ringbind med flere breve fra K21.
200
28 Helsager, opfrankerede. To ringbind med helsager 250
29 Kassebreve. Lille Lindner mappe med breve. Stor variation 200
30 Bureaustempler. To små mapper med breve og kort 200
31 Helsager fra udlandet. To ringbind fyldt med helsager, hovedsagelig
ubrugte
250
32 Breve. Lille mappe med breve, Skibssbrev Stigsnæs-Omø, Posthornstempler,
portobreve og mange udenlandske breve
250
33 Rekommanderede breve. Mappe med studiesamling R-breve og nogle
værdibreve. Hovedsagelig bogtryk perioden.
200
34 Et temmelig rodet ringbind med postfuldmagter, forespørgsel, ferie m.v.
Mulighed for fund.
200
35 Ældre helsager i ringbind. Brevkort anvendt som adressekort,
opfrankerede korsbånd til udlandet. Skal ses.
250
36 Sække- og posemærker. Et ringbind og en lille kasse 100
37 Posthistoriske breve – to kasser med bedre breve 750
38 Skotøjsæske fyldt med breve 200
39 Taksttabeller. 3 kasser fyldt med taksttabeller fra 1960’erne og frem 200
40 Brevåbningskontoret. Samling mærkater på plancher. Meget righoldigt lot. 250
41 Postkontor franko stempler. Samling i ringbind med mange af de specielle
med datoen i stemplet samt stempler fra den centraliserede afstempling.
Spændende materiale
150
42 Helsagsudklip anvendt som frankering på forsendelser. Lille tyk mappe
med ca. 100 forsendelser
150
43 Diverse stempler. En del specielle TMS stemper med fejl. Et sjovt lot i
ringbind
200
44 Avispost / Avissager. Ringbind bl.a. med en Prisliste over aviser fra
1814. Kuverter fra Avispostkontoret med lukkeoblaler derfra. Et lot der
fortjener et eftersyn.
400
45 Et ringbind med blandede breve 250
46 Et ringbind med blandede breve 250
47 Porto, efterporto, godtgørelsesattester, tryksagskontrol osv. Breve i
ringbind
300
48 Røde Kors og Krigsfangeforsendelser i mappe. 250
49 Returbreve. Mange af brevene har returetiketter. 250
50 GRØNLAND. Breve, adressekort, frimærker, Pakke Porto mærker samlet i 2
ringbind
600
51 Erindringsanmeldelser, anmeldelser, henliggestempler. Posthistorisk
interessant lot.
250
52 BORNHOLM. Breve, kort og stempler fra Bornholm samlet i ringbind og
indstiksbog
300
53 Expres. Godt ringbind med ekspresbreve i mange afskygninger. 750
54 AVISER. Ringbind med aviser startende fra omkring 1800 og frem. Desuden
et vendebrev med 4 øre to-farvet, telegram og en del postale skrivelser
300
55 LANDSUDSTILLINGEN i Aarhus 1909. 24 flotte farvepostkort 200
56 Prefil og frimærkeløse breve. 27 stk og flere af dem med flotte stempler 200
57 BYPOST. Indstiksbog med mærker fra Viborg, Vejle, Aalborg, København,
Horsens, Randers, Odense, Kolding og Svendborg byposter.
100
58 FÆRØERNE. Ringbind med bl.a. 10 klip fra indbetalingskort frankeret med
Færø-provisorier 1941, breve, adressebreve, blokke, telegram m.v.
350
59 Søndagsbreve samt Bornholm, skibsbrev, stempler m.v. i ringbind 100
60 “Tema” breve. 8 små mapper: Beskadiget, Indgået med mangel af frimærke,
Retur, Faktisk afsendt, Porto at betale, Pakkepost div. Stempler,
Bortrejse, Anmeldt ikke afhentet, Ubekendt efter adressen m.m.
750
61 PR-stempler. Klip og forsendelser i Facit album. Meget flot
stempelkvalitet.
150
62 Varianter. Ringbind med over 70 forsendelser med Afa varianter m.v. 200
63 Diverse spændende forsendelser i to ringbind. 150
64 Danske Breve. Adressekort, adressebreve, postfærge og bogtrykbreve i to
ringbind.
250
65 K.T. breve og porto breve (stålstik) i to ringbind 250
66 STEMPLER. Mappe med særstempler + 2 indstiksbøger med bureau, JB.P.E.
samt diverse stempler.
200
67 Efterporto, porto samt returbreve i to mapper 150
68 Diverse breve – bedre iblandt – i to mapper 150
69 Tykt ringbind proppet med breve og kort. Virker uoverskueligt, men
mulighed for fund
200
70 KASSE med stempler og breve. 8 mapper/ringbind med diverse stempler
bl.a. mange BMS
500
71 Efterporto. Porto berigtiget over for afsender. Div. Plancher + ringbind 150
72 Skotøjsæske fyldt med breve 250
73 UDLAND. To ringbind med breve. Mange spændende 200
74 Kasse fyldt med ringbind med breve og stempler 750
75 Flyttekasse med diverse breve og stempler. Eftersyn anbefales 750
76 Flyttekasse med diverse breve og stempler. Eftersyn anbefales 1000
77 Skillingsbreve. 50 stk. i blandet kvalitet 200
78 Stempelmærker, fæstebrev, købekontrakter m.v. i ringbind 50
79 København 8 – Frihavnen. 15 forsendelser fra København Frihavnen, bl.a.
tryksagskontrol, anbefalede breve m.v.
100
80 Skibspost m.v. 20 forsendelser med skibsstempler eller tilknytning til
skibsfart.
100
81 Frimærkeklubbernes Udstillingsfrimærker. Ringbind startende med
Arbejdernes Frimærkeklub 1937 og frem. Diverse breve og menukort m.v.
Sjov materiale
75
82 Stempelmærker. Ringbind med div. Stempelmærker startende med Skilling.
Også veksler, fakturaer, frivilligt forlig m.v.
75
83 Som ”rosinen i pølseenden” har vi en kasse med diverse. bud