Sæsonens mødeprogram

Mødeprogram: 2020/2021

Dansk Posthistorisk Selskab afholder møder i:

København

Mødested:
Danmarks Filatelist Forbunds kontor, Blokken 88, 3460 Birkerød (En del af Væksthuset – se kort).
Der er desværre ikke særlig gode muligheder for at bruge offentlig transport til mødestedet. Parkering: Se under mødeoversigten.
Dørene åbnes kl. 18.30, og møderne starter kl. 19.30.

 Dato Foredragsholder Emne
Tirsdag
5. jan.
Otto Kjærgaard Otto fortæller om Grindsted og omegns posthistorie. Mødet  blev afholdt som et on-line møde via Zoom.
Tirsdag
2. feb.
Lars Engelbrecht Der udkommer en del litteratur i disse år, og Lars Engelbrecht er forfatter til en ny bog, som han ”breaker” på dette møde. Mon ikke det er en bog om Lars’ store passion?  Mødet blev afholdet som et on-line møde via Zoom.
Tirsdag
2. mar.
‘alle’ Ændring:  Mødet bliver et ‘medlemmernes online møde‘ (via Zoom). På mødet vil der være lejlighed til at dele vide og ikke mindst få svar på posthistoriske spørgsmål fra alle de mange gode samlerkolleger, der kigger med. Mere information om det praktiske omkring afholdelsen af mødet følger her på hjemmesiden.

Det annoncerede foredrag af Torben Ringtveds om ”finurlige forsendelser” har vi til gode til en anden god gang.

Tirsdag
6. apr.
Morten Pieper Ændring:  Morten Pieper fortæller om og viser sin samling af privat postbefordring i Danmark 1585 – 1871. Samlingen fik guld i den virtuelle udstilling i oktober 2020 og vandt også publikumsprisen.

Mødet bliver afholdt online ved hjælp af Zoom.
Koder til mødet bliver slået op her på hjemmesiden og bliver også udsendt via e-mail til medlemmerne.

Hans Urbaks planlagte fortælling om katastrofepost er udsat til en anden god gang.

Tirsdag
4. maj.
Erling Berger Erling Bergers indlæg om postruter mellem Danmark og England fra 1670 til 1850 er blevet flyttet fra en tidligere mødeaften pga. Corona. Men vi venter gerne på noget godt.

Når vi mødes i Birkerød, koster entreen 15 kr. og inkluderer kaffe og brød efter foredragene. Øl og vand kan købes.

Parkering i Birkerød:
Der er gode parkeringsmuligheder, hvis du kører om bag Væksthuset.

Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:

Jacques Hermann tlf.  42 64 48 50
John B. Christiansen tlf.  29 62 50 03


Århus

Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C (se kort)
Dørene åbnes kl. 19.00, og møderne starter kl. 19.30.
Dato Foredragsholder Emne
Tirsdag
10 dec.
MØDET ER AFLYST!
Tirsdag
12 jan.
MØDET ER AFLYST!
Tirsdag
9 feb.
Niels Schou Et dialogforedrag om klassiske emnekredse. Problemer og finurligheder udvalgt fra vor traditionelle posthistorie, priviliegiet og dets grænser, portofrihed for tjenstlige og private, skibsforsendelser og privatbefordring, med spørgsmål og dialog. Mødet blev afholdt som et on-line møde via Zoom. 
Tirsdag
9 mar.
Søren Chr. Jensen Ændring:  Søren Chr. Jensen fortæller om “Posthistorie i sækkevis”. Foredraget handler om den moderne posthistorie, både om ekspeditionen af posten samt om de dokumenter og attester, der hørte til ekspeditionen. Perioden er 1950’erne.

Mødet bliver afholdt online ved hjælp af Zoom.
Koder til mødet bliver slået op her på hjemmesiden og bliver også udsendt via e-mail til medlemmerne.

Morten Mikkelsens planlagte fortælling om ‘hullerne i samlingen’  er udsat til en anden god gang..

Tirsdag
13 apr.
Finn Skriver Laursen Ændring: Finn fortæller om “Censur af post i fængslet” – et spændende område inden for posthistorien.

Mødet bliver afholdt online ved hjælp af Zoom.
Koder til mødet bliver slået op her på hjemmesiden og bliver også udsendt via e-mail til medlemmerne.

Øl og vand kan købes under møderne. Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne.

Parkering i Århus:
Der er parkeringsmulighed i P-kælder umiddelbart i forbindelse med centret. Kør ind ad indkørsel og forsæt ned i kælderen – der er masser af plads. OBS. Husk at få et Parkerings-Dagkort i Informationen og sæt det i bilruden.

Yderligere oplysninger kan fås hos mødelederne:

Kaj E. Ullerup tlf.  30 52 75 48
Andreas Striib tlf.  86 11 53 43

Se programmet fra de forrige sæsoner her.