Medlemsmøde på Zoom tirsdag 6. september 2022

Husk medlemsmødet på tirsdag den 6. september 2022 på Zoom.

Aftenens foredrag handler om crashpost og holdes af John Thiesen. Vi håber, at rigtigt mange af foreningens medlemmer vil deltage i mødet, der indleder den nye sæson i Dansk Posthistorisk Selskab.

Mødet åbner for deltagelse fra kl. 19:00 og foredraget starter kl. 19:30.

Hvis du er medlem af DPHS og er logget ind her på hjemmesiden, vil du herunder kunne se de informationer, du skal bruge for at starte Zoom-mødet. Informationen sendes også i en mail til alle medlemmer af DPHS.

Du kan finde hjælp til at komme i gang i vores lille Zoom-vejledning:
https://dphs.dk/wp-content/uploads/2016/07/ZoomVejledning.pdf

Med venlig hilsen
DPHS
John Buur Christiansen og Niels Erik Thunbo Pedersen