Med Ekspres til Brøndby

Medlemsmødet tirsdag den 2. april 2019 var på mange måder en god oplevelse. Mødets gennemgående tema var ‘ekspresforsendelser’ og vi kom via de to oplægsholdere langt omkring. Emnet favner bredt, og der er mange delemner at tage fat på, hvis man vil. Især når vi ser på ekspresforsendelser til og fra udlandet, kan der dukke nogle spændende forsendelser op.

Ekspresforsendelser i nyere tid er også et særligt område, hvor de høje gebyrer helt sikkert er været en medvirkende årsag til, at antallet af forsendelser blandt samlerne ikke er ret stort.

Her er et uddrag af stemningsbilleder – der var en livlig debat undervejs, og der var da også et par forsendelser, der blev beregnet porto for undervejs:

   

Vi måtte selvfølgelig også have ‘dåbsattesten’ med:


Og endelig et par udvalgte forsendelser fra præsentationen: