Husk lokalmødet på Fyn 17. januar 2022

Selv om meget lige nu er covid-19 ramt, forsøger vi os med et nyt syddansk initiativ, nemlig afholdelse af …

LOKALMØDER PÅ FYN!
Mens mange frimærkeklubber kæmper med medlemsfremmøde, forsøger Dansk Posthistorisk Selskab at gå mod strømmen.
Med god medlemstilgang på Fyn og efter opfordring forsøger vi at starte lokalmøder op i Odense. I første omgang er planlagt to møder:

Mandag, 17. januar 2022
Kort indlæg af Palle Offersen: De nye karavelforsendelser i samlingen efter Covid19. Mens vi alle har siddet hjemme, er der kommet flere godbidder af forsendelser med karavel bogtryk ind i samlingen. De vil blive præsenteret og historierne hertil fortalt.
Herefter vil der være god tid til, at vi drøfter, hvad indhold og rammer skal være for de kommende lokalmøder i Odense.

Mandag, 4. april 2022
Foredrag ved Bo Bjerre Jakobsen: 12 fortællinger fra den danske Posthistorie. Foredraget tager udgangspunkt i 12 forsendelser og vil præsentere en bred vifte af den danske posthistorie – nyt som gammelt. Hovedsigtet er at præsenter forhold, der endnu ikke er særligt godt beskrevet i litteraturen.

Møderne afholdes i mødelokalet Juelsmindevej 35, 5200 Odense V. Mødestart kl. 19.30, og dørene åbnes kl. 19.00. Der vil være mulighed for at købe øl og vand under mødet. Husk at medbringe masser af byttemateriale!

Møder gennemføres naturligvis kun, hvis covid-19 situationen tillader det, herunder at nuværende forsamlingsforbud ophæves.

Følg med på www.dphs.dk og Facebook ”Dansk Posthistorie”.

Du er også velkommen til at kontakte mødelederne direkte.

Carsten Bjerg og Palle Offersen