Formanden på besøg i DPHS Aarhus – 16. januar 2018

Tirsdag havde Aarhus-afdelingen besøg af Palle Offersen til et velbesøgt møde. Palle indledte aftenen med at fortælle om selskabets og dets aktiviteter. Det gav anledning til en livlig spørgelyst, ikke mindst omkring status for et evt. samarbejde med KPK om videreførelsen af Vagn Jensens stempelregistrant. Herunder om mulighederne for at lukke bredere op for adgangen til stempelregistranten, hvilket der var bred opbakning til.

Efterfølgende holdt Palle et spændende foredrag over hans bogtrykte karavel-samling. 

Alt i alt en god, udbytterig og hyggelig aften.