Finn Skriver Laursen er nyt æresmedlem

På generalforsamlingen den 25. marts 2023 blev selskabets 11. æresmedlem udnævnt. Formandens tale gengives her:

Tale til Finn Skriver Laursen ved generalforsamlingen den 24. marts 2023.

Æresmedlem

Dansk Posthistorisk Selskab blev stiftet i 1971. De to stiftere E. Menne Larsen Carl E. Jørgensen blev i 1990 hædret og udnævnt til foreningens første æresmedlemmer. I Dansk Posthistorisk Selskab har vi gennem årene i alt udnævnt 10 store personligheder som æresmedlemmer. Kun tre er blandt os i dag, nemlig Otto Kjærgaard, Ole Mainz og Bo Bjerre Jakobsen.

Vedtægternes § 3b indeholder bestemmelsen for udnævnelsen af æresmedlemmer:

Æresmedlemmer: Personer, som har ydet en særlig indsats for Selskabet, kan efter bestyrelsens skøn udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Selskabet og modtager PHT vederlagsfrit.

En næsten enig bestyrelse har besluttet, at det i år er rette tid til at udnævnte vort ellevte æresmedlem. Finn Skriver Laursen vil du være venlig at rejse dig op.

Kære Finn

Du har siddet i Dansk Posthistorisk Selskabs bestyrelse næsten lige så mange år, som jeg har været medlem. Desværre har du i år valgt at stoppe dit bestyrelsesarbejde, og på dagens generalforsamling er du udtrådt af bestyrelsen.

Du blev valgt til bestyrelsen i 2006 efter et år som suppleant.

Lige fra starten fik du det vigtige hverv at passe på medlemskartoteket, og det har du gjort forbilledligt og med stor akkuratesse lige siden. Altid har du haft styr på dine ting. Der får vi noget at leve op til, Finn!

Du har registreret de nye medlemmer, givet dem koder til hjemmesiden samt sendt blade til de nye medlemmer og mulige nye medlemmer. Skulle nogen have problemer vedr. medlemskabet, eller de ikke har modtaget PHT, har du altid været hjælpsom.

Allerede inden du kom i bestyrelsen var du aktiv omkring vores medlemsmøder i Aarhus, og det er du stadig. Vi er alle meget glade for, at du vil fortsætte dit store arbejde omkring aarhusmøderne.

De seneste år har du også stået for at klargøre samlinger, så de kunne lægges på hjemmesiden. Nogle gange har du endog haft besøg af medlemmer, så I sammen har kunnet scanne samlingen til hjemmesiden.

Når vi haft praktiske opgaver, som skulle løses f.eks. ved bemanding af vores stand på en udstilling, så har du altid været beredvillig, og det har været tydeligt, at du har nydt at stå og repræsentere selskabet.

Dine store samleområder har de seneste år været fængselspost samt den lokale posthistorie i og omkring Horsens med stor fokus på de lokale jernbaneruter. Senest har du lagt din kærlighed i de smukke illustrerede forretningsbreve. Alle disse grundigt behandlede posthistoriske emner har du beriget os med at skrive mange artikler om, udstillet og altid været klar til at holde et foredrag om emnet. Ja, du har endda også fået skrevet en smuk bog med titlen ”Posten i Horsens 1624 til i dag”. Igen et flot posthistorisk dokument, som pynter i vores reoler.

Personligt har jeg haft fornøjelsen at have dig i vores bestyrelse i de seks år, hvor jeg har været formand. Det har været en udsøgt fornøjelse at have dig i bestyrelsen. Først og fremmest har du været et meget loyalt bestyrelsesmedlem – loyal mod den øvrige bestyrelse og ikke mindst vores selskab. Men også tak for din uforbeholdne opbakning til mig som formand. Du har som nævnt også ydet en stor arbejdsindsats på de områder, som du har fået ansvaret for. Så har vi ikke skullet spekulere på, om opgaven var løst – det var den altid.

Yderligere en ting vil vi komme til savne dig for. Dit altid gode humør og dine friske bemærkninger. Tak for dine sjove og humoristiske indfald.

Med dette lever du helt op til vedtægternes ord om ”Personer, som har ydet en særlig indsats for Selskabet”.

Jeg har været meget glad for at sidde i en velfungerende bestyrelse sammen med dig gennem seks år, og jeg føler virkelig, at det er et privilegium at udnævne dig til æresmedlem af Dansk Posthistorisk Selskab. Tak for samarbejdet.

Tillykke, Finn.