Filatelistiske afstemplinger centraliseret

Det skal blive spændende at se, hvad det får af betydning for posthistoriske samlinger, at det nu er helt slut med at få afstemplet til samlerbrug rundt omkring på postterminalerne.

Men Postnord har her til sommer gjort det klart i denne artikel, at fremtidig afstempling til samlerbrug sker på DFF’s kontor i Brøndby.

Det er lidt interessant at se, at man selv kan vælge, hvilket bystempel, der skal anvendes. Med andre ord angiver et sådant stempel ikke noget om brevets rute fra afsender til modtager.