ENIGMA genåbnet

Så blev Enigma endelig genåbnet i helt nye rammer – og hvilken udstilling! Man kan godt forstå, det har taget sin tid at komme til dette flotte resultat, som virkelig kommer langt omkring i mange aspekter af post, tele, radio, tv og spil. Især er særudstillingen i ‘mørkekammer’ om kriges og andre katastrofers indvirkning på kommunikationen mellem mennesker virkelig imponerende.
Som inkarneret posthistoriker er det selvfølgelig ikke på en museumsudstilling, man høster sine perler til samlingen, men det kan nu også være en stor fornøjelse at se det det kendte i et overordnet perspektiv, og det lykkes udstillingen fint med.
Museet er klart et besøg værd, og tag gerne børn og børnebørn med derind.

Her er lidt billeder fra både åbningen og udstillingen …

Mange var mødt op for at opleve åbningen af udstillingen

Museumsdirektør Jane Myhlenberg klipper snoren og …

Postcensuren har fået en vigtig og fremtrædende plads

Selv et lille grundkursus i ananlyse af et brev er der blevet plads til

Historien om nødfrimærket holder stadig!

Billedet lyver – for de små “klatter” og den lidt større sorte trykplade til 2 RBS er bestemt værd at studere nærmere

Spillearkaden trækker folk til – og handler selvfølgelig ikke så meget om posthistorie, men de kan og må prøves!

Og så er det jo faktisk ikke ret længe siden, et TV hjemme i stuen så sådan ud!

Legeland for de mindste er der virkelig gang i!

I mulm og mørke kan man bedre opleve krigens skyggeside – og mange andre afledte størrelser

Sådan kan man sammenfatte en hel æra om postbuddets betydning gennem tiden.

… og Kugleposten er selvfølgelig også med!


… sammen med Valdemar Poulsens værksted.

I det meste af en hel udstillingssal kan man se en masse imponerende apparater fra Danmarks Radios mange år som TV producent.