En sorgens dag! – Postmestertitlen forsvinder

Min gode ven Kennet Helmer-Jensen har fremsendt følgende “sørgebrev” til mig:

23. SEPTEMBER 2009 Ændringer i stillingsbetegnelser/titelstruktur i Breve Danmark I forbindelse med sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark AS har koncernledelsen drøftet og besluttet ensartede principper for titelstruktur og benævnelser af chefer og ledere i den samlede koncern. …(snip)

På det decentrale chefniveau umiddelbart under det hidtidige direktørniveau bibeholdes titler som salgschef, økonomichef, personalechef m.v. Der er dog to væsentlige undtagelser fra dette, da det er besluttet at ændre titlen som privatkundechef til fremover kundechef og titlen som postmester til fremover distributionschef. Sidstnævnte får den afledte konsekvens af de hidtidige distributi-onschefer i postområderne ændrer titel til driftschef. … (snip)

Ændringerne gennemføres/varsles overfor den enkelte med udgangen af september måned 2009 med et generelt 6 måneders varsel men dog også med en opfordring til, at den enkelte ibrugtager de nye titler med det samme. …
Med venlig hilsen
Finn Hansen
Chef for Breve Danmark

——————–

Ak ja. En 385 år lang og STOR æra er slut. (Er der nogen, der ved, hvad der skal ske med de tiloversblevne “sovsekander”?)
Mvh. Toke
Tilføjet af Toke Nørby