En las – med posthistorie

En las – med posthistorie

Brev fra Gottorp Slot afsendt den 18. januar 1863 til Gaardmand Peder Herskind Pedersen i Gjedved pr. Horsens, hvor det ankommer 20. januar 1863. I nederste venstre hjørne står: Befordres med Gjedved Møllekusk.

Soldaten der har afsendt brevet, har sandsynligvis afleveret sit brev på Kommandantskabet på Gottorp – og betalt 4 sk. til et frimærke. Frimærket er faldet af, men på frimærkets plads er skrevet “fm” (forkortelse for frimærke). Det er sikkert skrevet på brevet ved soldatens aflevering og betaling.

Herefter har en ordonans (militært bud) samlet “dagens post” og afleveret det på Schleswig Postkontor. Derfra med tog nordpå til Flensborg. Banestrækningen videre nordpå blev først åbnet i 1866. Fra Flensborg til Fredericia med postdiligencen til København, her omladet til postdiligencen til Århus, som er ankommet til Horsens den 20. januar 1863.

I Horsens har Møllekusken fra Gjedved afhentet brevet på postkontoret, og aflagt brevet på kroen eller i møllen i Gjedved. Gårdmand Pedersen havde næppe fået sit brev hurtigere, hvis det var blevet sendt med postvæsenet den dag i dag.